Spomenik prirode Pećina „Rastuša“

  SpomenikPrirodePecinaRastusa_2

  Image 2 of 5

  Površina

  113.900 m2

  Upravljač

  Javna ustanova Turistička organizacija „Teslić“

  Mjesto

  Teslić

  Zaštićenim područjem je prvobitno proglašena u vrijeme SRBiH 1960. godine, a kasnije dokumentom Vlade Republike Srpske 2012. godine.

  Kategorija

  Spomenik prirode – III

  Specifičnosti

  Оsnovne karakteristike pećine „Rastuša“ su: аtraktivnost pećinskog nakita, bogato arheološko, paleontološko i biospeleološko nalazište. Udaljena je od centra Teslića 12 kilometara i nalazi se kod sela Rastuša. Predstavlja suhu pećinu sa prostranim kanalima, ukupne dužine 440 metara. Od pećinskog nakita zastupljeni su: salivi, stalaktiti, bigrene kade i posebno interesantni pećinski hijeroglifi koji su zbog svog izgleda nazvani „leopardove šare“. Tokom paleontoloških istraživanja pronađeni su ostaci pleistocenskog vuka i pećinskog medvjeda, a novijim istraživanjima i ostaci jelena, pećinskog lava i nosoroga. Detaljnim arheološkim istraživanjima otkriveno je kameno oruđe te komadići drvenog ugljena. Iskopine datiraju iz perioda od 60.000 godina p. n. e.

  Trenutno stanje

  Uređena je za turističke posjete, ali zatvorena zbog neriješenih imovinskopravnih odnosa.

  Dozvoljeno

  naučna istraživanja, poljoprivredna proizvodnja domaćinstava u individualnom režimu, podizanje autohtonih sastojina lišćara uz očuvanje postojeće autohtone vegetacije, izgradnja novih objekata i izvođenje radova u funkciji prezentacije i zaštite prirodnog dobra, uređenje saobraćajnica i prihvatnih površina u skladu sa stručnom osnovom ili odgovarajućim planskim aktom, zadržavanje postojećih trasa saobraćajnica, mogućnost predviđanja asfaltiranja isključivo onih saobraćajnica koje će voditi do planiranog parkinga da bi se omogućilo povezivanje naselja i postojeće lokacije posebne namjene, javno osvjetljenje na urbanim površinama koje mogu imati isključivo pejzažni karakter

  Zabranjeno

  industrijsko eksploatisanje mineralnih i nemineralnih sirovina na cijelom području (osim ako nije riječ o strateškim sirovinama), primarna prerada i pretkoncentracija sirovina, deponovanje primarnih i sekundarnih jalovina, komunalnog, industrijskog i drugog otpada i viška zemlje, izgradnja industrijskih, infrastrukturnih, privrednih, hidrotehničkih i drugih objekata čiji rad i postojanje mogu izazvati nepovoljne promjene kvaliteta zemljišta, vode, vazduha, živog svijeta, ljepote predjela, kulturnih dobara i njihove okoline, promjena namjene površina (osim promjena koje proističu iz programskih dokumenata Upravljača), gradnja objekata poljoprivrednih domaćinstava izvan postojećih građevinskih parcela, krčenje i uništavanje šuma, preoravanje prirodnih livada i pašnjaka

  Vezani dokumenti

  ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE REPUBLIKE SRPSKE
  ODLUKA O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE PEĆINA RASTUŠA