Spomenik prirode „Vaganska pećina“

  SpomenikPrirodeVeganskaPecina_5

  Image 5 of 5

  Površina

  120.000 m2

  Upravljač

  Općina Šipovo

  Mjesto

  Šipovo

  Zaštićenim područjem je prvobitno proglašena u vrijeme SRBiH 1970. godine, a kasnije odlukom Vlade Republike Srpske iz 2013. godine.

  Kategorija

  Spomenik prirode – III

  Specifičnosti

  Pećina je bogata atraktivnim pećinskim nakitom koji čine masivni oblici pećinskih stubova, stalagmiti, stalaktiti i raznobojni salivi koji najvećim dijelom ispunjavaju sve dvorane i kanale pećine. Stanište je nekoliko vrsta slijepih miševa. „Vaganska pećina“ je imala status zaštite već od 1970. godine kada ju je tada nadležni Zavod za zaštitu spomenika kulture Bosne i Hercegovine stavio pod zaštitu kao geomorfološku rijetkost.

  Trenutno stanje

  Nekoliko puta je razvaljivana kapija na ulazu u Pećinu. Iako je struja dovedena do Pećine, ona nikada nije osvijetljena. Smeće je oko ulaza i u pećini.

  Dozvoljeno

  naučna istraživanja, poljoprivredna proizvodnja domaćinstava u individualnom režimu, podizanje autohtonih sastojina lišćara uz očuvanje postojeće autohtone vegetacije, izgradnja novih objekata i izvođenje radova u funkciji prezentacije i zaštite prirodnog dobra, uređenje saobraćajnica, prihvatnih površina u skladu sa stručnom osnovom ili odgovarajućim planskim aktom spomenika prirode, zadržavanje postojećih trasa saobraćajnica, mogućnost predviđanja asfaltiranja isključivo onih saobraćajnica koje će voditi do planiranog parkinga da bi se omogućilo povezivanje naselja i postojeće lokacije posebne namjene, javno osvjetljenje na urbanim površinama koje mogu imati isključivo pejzažni karakter

  Zabranjeno

  industrijsko eksploatisanje mineralnih i nemineralnih sirovina na cijelom području, svaki vid eksploatacije leda i ledenih naslaga, primarna prerada i pretkoncentracija sirovina (osim u slučaju strateškog interesa pri čemu se utvrđuju posebni uslovi zaštite životne sredine), deponovanje primarnih i sekundarnih jalovina, komunalnog, industrijskog i drugog otpada te viška zemlje sa otkopa na zaštićenom području, izgradnja industrijskih, infrastrukturnih, privrednih, hidrotehničkih i drugih objekata čiji rad i postojanje mogu izazvati nepovoljne promjene kvaliteta zemljišta, vode, vazduha, živog svijeta, ljepote predjela, kulturnih dobara i njihove okoline, promjena namjene površina (osim promjena koje proističu iz programskih dokumenata Upravljača), sječa, uništavanje i krčenje šuma, preoravanje prirodnih livada i pašnjaka, sadnja, zasijavanje i naseljavanje vrsta biljaka stranih za prirodni živi svijet ovog područja (osim za potrebe sprečavanja erozije i klizišta)

  Vezani dokumenti

  ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE REPUBLIKE SRPSKE
  ODLUKU O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE VAGANSKA PEĆINA