Archives

Strogi rezervat prirode Prašuma „Lom“

Biološka vrijednost Rezervata je zajednica bukve i jele sa smrčom - 82% površine, dok ostatak čini zajednica subalpske bukove šume.

Strogi rezervat prirode Prašuma „Janj“

Biološke vrijednosti Rezervata su prašume: bukve, jele, javora, brijesta i smrče. Fauna Rezervata nije dovoljno istražena, a od značajnih vrsta izdvajaju se trajno zaštićene vrste: hermelin i vjeverica, koka velikog tetrijeba, koka lještarka, jastreb, soko i ris (povremeno).