Nezavisni blok

Fuad Kasumović

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović rođen je 1958. godine u Gornjem Vakufu. Živi sa suprugom Mersijom sa kojom ...

Sadik Ahmetović

Sadik Ahmetović je rođen 1969. godine u Podgaju kod Srebrenice. Živi u Tuzli sa suprugom Almom, s ...

Senad Šepić

Senad šepić je rođen 1977. godine u Cazinu. Živi u Sarajevu sa suprugom Lejlom sa kojom ima ...
Stranke