Search
Close this search box.

Komisijske naknade na nivou BiH

Novinari Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) iz Sarajeva su prikupili i analizirali podatke o isplatama naknada za komisijski rad u 41 instituciji na nivou Bosne i Hercegovine (BiH) od januara 2006. do decembra 2008. godine.

Radi bolje preglednosti, podaci su, tamo gdje je to bilo moguće, prikazani na slijedeći način: u formi tabele (godina, naziv komisije, ime i prezime člana komisije, iznos isplaćene naknade), kao lista najplaćenijih članova komisija (ime i prezime, te ukupan iznos isplaćene naknade) i kao lista najplaćenijih komisija (naziv komisije i iznos isplaćenih naknada). Podacima možete pristupiti klikom na ikonu PDF.

Dostupna je i originalna dokumentacija.    

 

 

Parlament

Ukupno Pregled naknada za rad u komisijama Pregled najplaćenijih članova komisija Pregled najplaćenijih komisija Dokumentacija
Parlamentarna skupština

222.471,71 KM

2008
222.471,71 KM

 

Vlada i ministarstva

Ukupno Pregled naknada za rad u komisijama Pregled najplaćenijih članova komisija Pregled najplaćenijih komisija Dokumentacija
Vijeće ministara 125.374,45 KM 2006-2007
Ministarstvo vanjskih poslova 91.142,97 KM 2006 / 2007 / 2008
Ministarstvo sigurnosti 107.360,00 KM 2006 /2007 /2008
Ministarstvo odbrane 2.817,39 KM 2006-2007 / 2008
Ministarstvo finansija i trezora 28.900,00 KM 2006 / 2007 / 2008
Ministarstvo pravde 439.968,95 KM 2006 / 2007 / 2008
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa 26.148,00 KM 2006-2007
Ministarstvo komunikacija i prometa 48.436,69 KM 2007-2008
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice 128.480,00 KM 2006-2007
Ministarstvo civilnih poslova 598.104,00 KM 2006-2008

1.596.732,45 KM

Pravosudne institucije

Ukupno Pregled naknada za rad u komisijama Pregled najplaćenijih članova komisija Pregled najplaćenijih komisija Dokumentacija
Pravobranilaštvo

9.694,95 KM

2006 / 2007
Visoko sudsko i tužilačko vijeće

1.400,00 KM

2008

11.094,95 KM

Agencije

Ukupno Pregled naknada za rad u komisijama Pregled najplaćenijih članova komisija Pregled najplaćenijih komisija Dokumentacija
Agencija za državnu službu 104.050,00 KM 2007 / 2008
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka 209.660,00 KM 2006 / 2007
Agencija za javne nabavke 5.900,00 KM 2006 / 2007 / 2008
Agencija za osiguranje 1.000,00 KM 2006-2008
Agencija za rad i zapošljavanje 41.850,00 KM 2006 / 2007
Agencija za sigurnost hrane 8.900,00 KM 2006 / 2007
Agencija za statistiku 24.060,00 KM 2006 / 2007 / 2008
Agencija za unapređenje stranih investicija 8.040,00 KM 2006-2007
Centar za uklanjanje mina 22.525,96 KM 2006 / 2007 / 2008
Centralna izborna komisija 41.943,00 KM 2006 / 2007 / 2008
Direkcija za civilno zrakoplovstvo 152.264,09 KM 2006-2007 /2008
Direkcija za ekonomsko planiranje 600,00 KM 2008
Direkcija za europske integracije 600,00 KM 2008
Fond za povratak 3.760,00 KM 2006-2007
Granična policija 7.067,39 KM 2008
Institucija Ombudsmana za zaštitu potrošača 258,70 KM 2008
Institut za akreditiranje 850,00 KM 2007
Institut za intelektualno vlasništvo 2.700,00 KM 2007
Institut za mjeriteljstvo 350,00 KM 2008
Institut za standardizaciju 1.300,00 KM 2008
Konkurencijsko vijeće 5.200,00 KM 2006 / 2007 / 2008
Regulatorna agencija za komunikacije 13.000,00 KM 2006-2008
Služba za poslove sa strancima 10.600,00 KM 2006-2007
Uprava za indirektno oporezivanje 117.161,74 KM 2006-2007 / 2008
Ured koordinatora za reformu javne uprave 2.800,00 KM 2007-2008
Ured za razmatranje žalbi 16.050,00 KM 2006-2008
Ured za veterinarstvo 66.720,34 KM 2006-2007 / 2008
Ured za zaštitu zdravlja bilja 300,00 KM 2008
869.511,22 KM

Objavljeno: 9.5.2009. godine

Podrška čitalaca pomaže CIN-u da razotkrije korupciju i organizirani kriminal.
Donacijom ćete podržati istraživačko novinarstvo kao javno dobro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Print

POVEZANE PRIČE

SUISSE SECRETS

#istražioCIN