ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Izvođenje radova na demontaži opreme na GSM lokaciji Lipnica-Tuzla Pregovarački ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 22.12.2010. 13.866,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Izgradnja infrastrukture BP: Lot 1: Šamac - Tišina Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.4.2011. 85.053,00 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Izgradnja infrastrukture BP: Lot 2: Šamac - Zasavica Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 6.4.2011. 85.053,00 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Izgradnja infrastrukture BP: Lot 3: Cazin - Dolovi Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 6.4.2011. 63.474,00 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Izgradnja infrastrukture BP: Lot 4: Velika Kladuša - Gladno Brdo Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.4.2011. 72.876,00 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Izgradnja infrastrukture BP: Lot 5: Domaljevac - Bazik Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.4.2011. 85.503,00 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Izgradnja infrastrukture BP: Lot 7: Tešanj - Medakovo Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.4.2011. 71.676,00 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Izgradnja infrastrukture bazne postaje na lokaciji Kiseljak-Dugo Polje Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 4.4.2011. 70.786,00 Službeni glasnik BiH 36/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Izgradnja infrastrukture bazne postaje GSM mreže na lokaciji Prijedor-Šurkovac Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.6.2011. 78.297,20 Službeni glasnik BiH 57/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Izgradnja infrastrukture GSM BP Sanski Most-Hotel Sana Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.6.2011. 24.210,00 Službeni glasnik BiH 57/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 3: Izgradnja infrastrukture GSM BP Prozor-Centar Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.6.2011. 14.060,00 Službeni glasnik BiH 57/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 8: Izgradnja infrastrukture GSM BP Uskoplje-Voljica Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.6.2011. 15.554,00 Službeni glasnik BiH 57/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 6: Izgradnja infrastrukture BP GSM mreže: Zenica-Radakovo Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.6.2011. 16.104,00 Službeni glasnik BiH 61/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 7: Izgradnja infrastrukture BP GSM mreže: Sarajevo-Hrasnica Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 14.6.2011. 9.690,00 Službeni glasnik BiH 61/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Izgradnja infrastrukture bazne postaje GSM mreže Žepče-Papratnica Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 9.8.2011. 52.370,00 Službeni glasnik BiH 68/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Izgradnja infrastrukture GSM BP: - Bihać-Brekovica Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 16.8.2011. 80.142,95 Službeni glasnik BiH 70/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Izgradnja infrastrukture GSM BP: - Ljubuški-Crveni Grm Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 16.8.2011. 51.500,45 Službeni glasnik BiH 70/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 3: Izgradnja infrastrukture GSM BP:- Čitluk-Služanj Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 16.8.2011. 69.874,02 Službeni glasnik BiH 70/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 4: Izgradnja infrastrukture GSM BP:- Čitluk-Blatnica Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 16.8.2011. 72.724,02 Službeni glasnik BiH 70/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 5: Izgradnja infrastrukture GSM BP: - Cazin-Vilenjača Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 16.8.2011. 77.730,90 Službeni glasnik BiH 70/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 6: Izgradnja infrastrukture GSM BP:- Maglaj-Centar Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 16.8.2011. 14.237,65 Službeni glasnik BiH 70/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 7: Izgradnja infrastrukture GSM BP:- Kladanj-Centar Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 16.8.2011. 13.592,60 Službeni glasnik BiH 70/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Izgradnja infrastrukture BP GSM mreže: Bihać-Lohovo Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 9.8.2011. 34.125,00 Službeni glasnik BiH 70/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Izgradnja infrastrukture BP GSM mreže: Bihać-BND Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 9.8.2011. 15.053,00 Službeni glasnik BiH 70/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 3: Izgradnja infrastrukture BP GSM mreže: Srbac-Nožičko Otvoreni ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka Banja Luka 9.8.2011. 14.543,00 Službeni glasnik BiH 70/11