MIP d.o.o. društvo za građevinarstvo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Rekonstrukcija puta ulazna građevina brana HE Jablanica III faza Otvoreni MIP d.o.o. društvo za građevinarstvo Mostar 13.12.2010. 105.356,64 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Izvođenje radova na sanaciji obaloutvrde uz lijevi i desni bok brane HE Salakovac Otvoreni MIP d.o.o. društvo za građevinarstvo Mostar 24.5.2011. 49.908,89 Službeni glasnik BiH 46/11
Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH Lot 1: Ugovor o izvedbi radova iz LOT -a 2 u sklopu II faze obnove i adaptacije objekta br. 18(33) u Vojarni S.B.Kraljević Grad Mostar, Rodoč - Građevinsko-zanatski radovi, elektro-instalacijski radovi, ugradnja sanitarnih uređaja Otvoreni MIP d.o.o. društvo za građevinarstvo Mostar 15.7.2011. 138.321,86 Službeni glasnik BiH 59/11
Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH Lot 3: Ugovor o izvedbi radova iz LOT -a 2 u sklopu II faze obnove i adaptacije objekta br. 18(33) u Vojarni S.B.Kraljević Grad Mostar, Rodoč - Uređenje partera Otvoreni MIP d.o.o. društvo za građevinarstvo Mostar 15.7.2011. 8.620,50 Službeni glasnik BiH 59/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Izvođenje građevinskih, zanatskih i instalaterskih radova na izgradnji objekta RC Mostar Otvoreni MIP d.o.o. društvo za građevinarstvo Mostar 16.9.2011. 3.455.583,29 Službeni glasnik BiH 88/11
Opština Jablanica Izvođenje radova na izgradnji sportske dvorane -II faza Otvoreni MIP d.o.o. društvo za građevinarstvo Mostar 21.10.2011. 1.554.195,57 Službeni glasnik BiH 98/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zidarski radovi, izolaterski radovi, fasaderski radovi i sl. Pregovarački MIP d.o.o. društvo za građevinarstvo Mostar 30.11.2011. 8.355,53 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izolaterski radovi, tesarski radovi, limarski radovi i sl. Pregovarački MIP d.o.o. društvo za građevinarstvo Mostar 30.11.2011. 6.014,35 Službeni glasnik BiH 1/12
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Izvođenje radova na elektrifikaciji, ograđivanju i holtikulturnom uređenju prostora oko novoizgrađenog objekta RC Mostar Otvoreni MIP d.o.o. društvo za građevinarstvo Mostar 25.1.2013. 172.656,26 Službeni glasnik BiH 14/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji postojećeg devastiranog objekta IV Osnovne škole u Mostaru za potrebe Općinskog suda u Mostaru Otvoreni MIP d.o.o. društvo za građevinarstvo Mostar 19.7.2013. 2.697.163,14 Službeni glasnik BiH 61/13
Ministarstvo okoliša i turizma FBiH Nabavka radova na revitalizaciji i sanaciji objekta Pašine tabije u kompleksu Starog grada Počitelja II faza Otvoreni MIP d.o.o. društvo za građevinarstvo Mostar 20.8.2013. 178.661,18 Službeni glasnik BiH 71/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Izvođenje novih i dodatnih radova na rekonstrukciji i dogradnji postojećeg devastiranog objekta IV Osnovne škole u Mostaru za potrebe Općinskog suda u Mostaru Pregovarački MIP d.o.o. društvo za građevinarstvo Mostar 24.9.2014. 299.751,00 Službeni glasnik BiH 80/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 3 - Izvođenje radova na apataciji zgrade Općinskog suda u Čapljini obuhvata Izolaterske, limarske, bravarske, fasaderske, molerske radove Otvoreni MIP d.o.o. društvo za građevinarstvo Mostar 6.4.2015. 62.748,00 SG 32/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Nabavka novih radova na rekonstrukciji i dogradnji postojećeg devastiranog objekta IV Osnovne škole u Mostaru za potrebe Općinskog suda u Mostaru Pregovarački MIP d.o.o. društvo za građevinarstvo Mostar 13.5.2015. 61.873,00 SG 41/15