DRVOPROMET ĐURIĆ d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Sječa i izrada, izvoz i iznos ŠDS u Odjelu 44 GJ Potoci-Resanovača Otvoreni DRVOPROMET ĐURIĆ d.o.o. Kneževo 8.9.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Izvođenje radova na iskorištavanju šuma prema Proizvodnom-Financijskom planu za 2011. Otvoreni DRVOPROMET ĐURIĆ d.o.o. Kneževo 14.2.2011. Službeni glasnik BiH 22/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Radovi na iskorištavanju šuma prema Proizvodno - finansijskom planu za 2011. godinu - Odjel 6 G.J. Potoci Resanovača Otvoreni DRVOPROMET ĐURIĆ d.o.o. Kneževo 7.6.2011. 139.825,07 Službeni glasnik BiH 59/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Radovi na iskorištavanju šuma prema Proizvodno - finansijskom planu za 2011. godinu - Odjel 43 G.J. Potoci Resanovača Otvoreni DRVOPROMET ĐURIĆ d.o.o. Kneževo 7.6.2011. 118.336,54 Službeni glasnik BiH 59/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Odjel 42 G.J. Potoci-Resanovača Otvoreni DRVOPROMET ĐURIĆ d.o.o. Kneževo 18.7.2011. 121.461,52 Službeni glasnik BiH 82/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni DRVOPROMET ĐURIĆ d.o.o. Kneževo 6.2.2013. 94.332,84 Službeni glasnik BiH 14/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni DRVOPROMET ĐURIĆ d.o.o. Kneževo 15.2.2013. 73.080,73 Službeni glasnik BiH 14/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni DRVOPROMET ĐURIĆ d.o.o. Kneževo 21.2.2013. 206.120,23 Službeni glasnik BiH 16/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni DRVOPROMET ĐURIĆ d.o.o. Kneževo 6.3.2013. 54.113,42 Službeni glasnik BiH 24/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 9: Sječa, izvoz, primicanje i iznos drveta četinara i lišćara u odjelu 54/1 PJ Klekovača-Drinić Otvoreni DRVOPROMET ĐURIĆ d.o.o. Kneževo 12.4.2013. 110.047,32 Službeni glasnik BiH 36/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni DRVOPROMET ĐURIĆ d.o.o. Kneževo 24.4.2013. 124.522,01 Službeni glasnik BiH 40/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni DRVOPROMET ĐURIĆ d.o.o. Kneževo 12.4.2013. 138.124,07 Službeni glasnik BiH 40/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni DRVOPROMET ĐURIĆ d.o.o. Kneževo 24.4.2013. 70.689,42 Službeni glasnik BiH 40/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Radovi na sječi,izradi, izvozu, primicanju, iznosu šds u odjelu 66 PJ Potoci Resanovača ŠG Klekovača Potoci Istočni Drvar Otvoreni DRVOPROMET ĐURIĆ d.o.o. Kneževo 14.2.2014. 84.893,79 Službeni glasnik BiH 18/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Sječa i izrada, primicanje i privlačenje šds u odjelu 24 PJ Gumjera Careva Gora ŠU Prnjavor Otvoreni DRVOPROMET ĐURIĆ d.o.o. Kneževo 21.2.2014. 48.235,06 Službeni glasnik BiH 24/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Radovi na sječi, izradi, izvozu i iznosu šds u odjelu 96. PJ Čemernica Kneževo Otvoreni DRVOPROMET ĐURIĆ d.o.o. Kneževo 20.2.2014. 66.188,99 Službeni glasnik BiH 28/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Radovi na sječi i izradi, izvlačenju i iznosu šds u odjelu 65 PJ Čemernica Otvoreni DRVOPROMET ĐURIĆ d.o.o. Kneževo 25.3.2014. 24.785,41 Službeni glasnik BiH 28/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Radovi na sječi i izradi, izvlačenju i iznosu šds u odjelu 94 PJ Čemernica Otvoreni DRVOPROMET ĐURIĆ d.o.o. Kneževo 25.3.2014. 137.484,44 Službeni glasnik BiH 28/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Sječa i izrada šds, izvoz oblig drveta i iznos prostornog drveta četinara i lišćara u odjelu 68 PJ Klekovača Drinić RJ Kozila Otvoreni DRVOPROMET ĐURIĆ d.o.o. Kneževo 29.4.2014. 71.733,70 Službeni glasnik BiH 36/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Izvođenje radova u šumarstvu ŠG Klekovača Otvoreni DRVOPROMET ĐURIĆ d.o.o. Kneževo 12.5.2014. 67.129,39 Službeni glasnik BiH 45/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Izvođenje radova u šumarstvu ŠG Klekovača Otvoreni DRVOPROMET ĐURIĆ d.o.o. Kneževo 12.5.2014. 137.600,12 Službeni glasnik BiH 45/14