SVJETLOST SARS d.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za rad i zapošljavanje BiH Kancelarijski materijal Konkurentski SVJETLOST SARS d.d. Sarajevo 26.11.2010. 4.594,65 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Stari Grad Sarajevo Nabavka i isporuka kompjuterskog potrošnog materijala za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo za 2011. godinu Konkurentski SVJETLOST SARS d.d. Sarajevo 4.2.2011. 49.960,00 Službeni glasnik BiH 7/11
Opština Stari Grad Sarajevo Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo za 2011. godinu Konkurentski SVJETLOST SARS d.d. Sarajevo 3.10.2011. 19.981,73 Službeni glasnik BiH 7/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Toneri, ketridži i riboni Otvoreni SVJETLOST SARS d.d. Sarajevo 27.5.2011. 6.426,00 Službeni glasnik BiH 44/11
JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo Lot 2: Kancelarijski materijal Otvoreni SVJETLOST SARS d.d. Sarajevo 13.7.2011. 14.013,09 Službeni glasnik BiH 59/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Toneri i ketridži za HP printere Otvoreni SVJETLOST SARS d.d. Sarajevo 1.8.2011. 167.384,00 Službeni glasnik BiH 63/11
Centralna banka BiH Lot 3: Ugovor o nabavci kancelarijskog i ostalog materijala za potrebe Centralne banke BiH Otvoreni SVJETLOST SARS d.d. Sarajevo 16.8.2011. 9.150,99 Službeni glasnik BiH 72/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 16: Nabavka reklamno-propagandnog materijala Otvoreni SVJETLOST SARS d.d. Sarajevo 27.2.2012. 2.900,00 Službeni glasnik BiH 25/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1: Toneri i ketridži za HP printere Otvoreni SVJETLOST SARS d.d. Sarajevo 23.7.2012. 146.076,00 Službeni glasnik BiH 60/12
Opština Stari Grad Sarajevo Kancelarijski materijal Otvoreni SVJETLOST SARS d.d. Sarajevo 27.12.2012. 22.629,39 Službeni glasnik BiH 18/13