INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka optičkog pirometra Otvoreni INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.12.2010. 4.740,00 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka analizatora gasova sa sondom i PC-em Otvoreni INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.12.2010. 17.640,00 Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Aparati za mjerenje prisustva vodonika Otvoreni INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.4.2011. 2.300,00 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 2: Revizija servopogona SIPOS za potrebe Podružnice Termoelektrane Kakanj, Kakanj Otvoreni INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.4.2011. 48.840,00 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 3: Godišnje angažovanje radnika na izvođenju radova na održavanju automatike blokova 5, 6 i 7 i zajedničkih postrojenja u grupama naručioca radova za potrebe Podružnice Termoelektrane Kakanj, Kakanj Otvoreni INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.4.2011. 31.440,00 Službeni glasnik BiH 53/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2: Repromaterijal za remont pumpi Otvoreni INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.10.2011. 12.840,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 4: Isporuka ležajeva za potrebe Podružnice Termoelektrane Kakanj, Kakanj Otvoreni INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.9.2011. 64.840,00 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Ležajevi i sigurnosni prstenovi Otvoreni INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.11.2011. 284.440,00 Službeni glasnik BiH 98/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Dijelovi za frekvetni pretvarač frekventnog pretvarača tipa ABB Pregovarački INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.2.2012. 8.850,00 Službeni glasnik BiH 11/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Nabavka roba -Automatizovani mjerni most za mjerenje faktora disipacije, specifične otpornosti i relativne dielektrične konstante izolacionih tečnosti Otvoreni INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.4.2012. 55.380,00 Službeni glasnik BiH 36/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Popravak frekventnog pretvarača TIP ACS 800-02-0170-3 Pregovarački INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.11.2012. 2.500,00 Službeni glasnik BiH 98/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Nabavka instrumenata za mjerenje pomjeranja na brani Grančarevo Otvoreni INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.2.2013. 56.630,00 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka servopogona u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.3.2013. 89.830,00 Službeni glasnik BiH 22/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Sanacija kvara na pogonima SIPOS na napojnoj glavi bloka 5 u Podružnici Termoelektrana Kakanj, Kakanj Pregovarački INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.5.2013. 7.650,00 Službeni glasnik BiH 40/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka rezervnih dijelova frekventnih pretvarača ACS800 Otvoreni INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.2.2014. 56.000,00 Službeni glasnik BiH 14/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Revitalizacija elektropostrojenja bloka7-Zamjena 0,4 kV elektropostrojenja RP-C napajanje nužnih potrošača i RP-3A1 otpreme šljake bl. 7 u TE Kakanj Otvoreni INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.8.2014. 84.500,00 Službeni glasnik BiH 73/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Isporuka i montaža mjerne stanice za istraživanje karakteristika vjetra na lokalitetu Vlašić (reinstaliranje MS Vlašić 3) Otvoreni INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.6.2015. 59.850,00 SG 53/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Održavanje mjernih stanica Otvoreni INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.7.2015. 32.125,00 SG 66/15
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Nabavka i isporuka softvera za potrebe UIO BIH Otvoreni INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.12.2015. 175.500,00 SG 97/15