IC Štamparija d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Vlada HNK Lot 9: Tiskarske usluge Otvoreni IC Štamparija d.o.o. Mostar 8.11.2010. 3.868,26 Službeni glasnik BiH 1/11
Vodovod d.o.o. društvo za vodovod i kanalizaciju Mostar Lot 2: Kancelarijski materijal: Toneri Otvoreni IC Štamparija d.o.o. Mostar 14.4.2011. 11.953,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Vodovod d.o.o. društvo za vodovod i kanalizaciju Mostar Lot 2: Usluge izrade računa za vodu i ostale štamparske usluge Otvoreni IC Štamparija d.o.o. Mostar 16.2.2012. 6.126,00 Službeni glasnik BiH 17/12
Vodovod d.o.o. društvo za vodovod i kanalizaciju Mostar Lot 2: Nabavka kancelarijskog materijala i tonera Otvoreni IC Štamparija d.o.o. Mostar 27.5.2013. 9.151,00 Službeni glasnik BiH 55/13
Vlada HNK Tiskanje službenih glasila, diploma, zahvalnica, kartona, knjiga, te raznih obrazaca za potrebe Vlade, ministarstava i drugih tijela županijske uprave, sudova, škola HNŽ/K. Otvoreni IC Štamparija d.o.o. Mostar 14.2.2014. 250.000,00 Službeni glasnik BiH 28/14
Vodovod d.o.o. društvo za vodovod i kanalizaciju Mostar Lot 2: Izrada računa za vodu i ostale štamparske usluge Otvoreni IC Štamparija d.o.o. Mostar 27.6.2014. 5.026,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Vodovod, društvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o. Mostar Lot 1- Nabavka kancelarijskog materijala: obrasci, pribor i papir Otvoreni IC Štamparija d.o.o. Mostar 31.12.2014. 5.096,52 SG 10/15
Vodovod, društvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o. Mostar Lot 2- Nabavka tonera Otvoreni IC Štamparija d.o.o. Mostar 31.12.2014. 7.968,50 SG 10/15