Katarina d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Vlada HNK Lot 15: Nabava i održavanje računala i računalne opreme Otvoreni Katarina d.o.o. Mostar 17.12.2010. 33.045,99 Službeni glasnik BiH 1/11
Vlada HNK Lot 1: Održavanje postojeće računalne opreme i nabava nove za potrebe Vlade, ministarstava, drugih tijela županijske uprave, sudova, škola HNŽ/K Otvoreni Katarina d.o.o. Mostar 4.1.2012. 17.841,70 Službeni glasnik BiH 40/12
Vlada HNK Lot 10: Održavanje klima uređaja za potrebe Vlade, ministarstava,drugih tijela županijske uprave, sudova, škola HNŽ/K Otvoreni Katarina d.o.o. Mostar 4.1.2012. 809,00 Službeni glasnik BiH 40/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Desktop računala Otvoreni Katarina d.o.o. Mostar 11.9.2012. 339.939,69 Službeni glasnik BiH 77/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava podrške za serversku i storage opremu Otvoreni Katarina d.o.o. Mostar 11.12.2013. 58.190,00 Službeni glasnik BiH 100/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Proširenje servisnih isporučnih platformi Pregovarački Katarina d.o.o. Mostar 17.2.2014. 540.000,00 Službeni glasnik BiH 14/14
Zavod zdravstvenog osiguranja HNK Nabava uređaja za pohranu podataka (storage) Otvoreni Katarina d.o.o. Mostar 24.3.2014. 68.315,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Vlada HNK Lot 1-Nabava i održavanje računala i računalne opreme Otvoreni Katarina d.o.o. Mostar 31.10.2013- 280.000,00 Službeni glasnik BiH 28/14
Ministarstvo sigurnosti BiH Nabavka IT opreme Otvoreni Katarina d.o.o. Mostar 25.3.2014. 48.910,40 Službeni glasnik BiH 34/14
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava usluge održavanja za HP opremu Otvoreni Katarina d.o.o. Mostar 30.1.2015. 59.021,00 SG 10/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 3 - Eksterni diskovi Otvoreni Katarina d.o.o. Banja Luka 30.7.2015. 11.475,25 SG 64/15
Zavod zdravstvenog osiguranja HNK Nabava računarske opreme Otvoreni Katarina d.o.o. Mostar 19.11.2015. 58.681,75 SG 99/15