Gauss d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Lot 1: Nabavka aplikacija za GIS Direktni Gauss d.o.o. Tuzla 5.10.2010. 4.914,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Lot 2: Nabavka stručnih usluga tehničke podrške geoinformacionog sistema i isporuke i instalacije upgradea za licence Mapinfo i Oracle Konkurentski Gauss d.o.o. Tuzla 21.12.2010. 4.366,78 Službeni glasnik BiH 1/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci usluga razvoja i održavanja web GIS rješenja Pregovarački Gauss d.o.o. Tuzla 10.10.2011. 38.000,00 Službeni glasnik BiH 84/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Nabavka GPS uređaja sa pripadajućim softverom za prikupljanje i obradu podataka o distributivnim elektroenergetskim objektima za potrebe uređenja baze osnovnih sredstava i tehničkih baza podataka elektrodistributivnih preduzeća Otvoreni Gauss d.o.o. Tuzla 14.11.2011. 63.889,00 Službeni glasnik BiH 96/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Nabavka GPS uređaja sa pripadajućim softverom Otvoreni Gauss d.o.o. Tuzla 14.11.2011. 7.070,00 Službeni glasnik BiH 98/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga godišnje pretplate na tehnologiju Mapinfo Pro i Gauss MIAT Pregovarački Gauss d.o.o. Tuzla 15.12.2011. 8.000,00 Službeni glasnik BiH 1/12
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Usluge godišnje pretplate na tehnologiju MapInfo Pro i Gauss MIAT Pregovarački Gauss d.o.o. Tuzla 10.12.2012. 8.000,00 Službeni glasnik BiH 100/12
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Godišnja pretplata na tehnologiju Mapinfo Pro i Gauss MIAT Pregovarački Gauss d.o.o. Tuzla 19.12.2013. 8.000,00 Službeni glasnik BiH 4/14
BH Telecom d.d. Sarajevo GPS uređaji sa office softverom Otvoreni Gauss d.o.o. Tuzla 13.10.2014. 64125,00 Službeni glasnik BiH 85/14
Općina Konjic Izrada aplikacija,sistemskog softvera,isporuka opreme,integracija, migracija i prilagodba prostorno-planskih dokumenata i podataka,te proširivanje i prilagođavanje novim zahtjevima i potrebama ugovornog organa Otvoreni Gauss d.o.o. Tuzla 7.9.2015. 46.000,00 SG 76/15

Gauss d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 2: Izrada baze podataka katastra nekretnina (BPKN) Otvoreni Trafficon d.o.o. Odžak, Gauss d.o.o. Odžak, Tuzla 5.7.2012. 55.647,35 Službeni glasnik BiH 83/12
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH Lot 3: Izrada baze podataka katastra nekretnina (BPKN) Otvoreni Trafficon d.o.o. Odžak, Gauss d.o.o. Odžak, Tuzla 13.7.2012. 122.472,24 Službeni glasnik BiH 83/12