Mira-Mar d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 3: Radne stolice sa rukonaslonom Otvoreni Mira-Mar d.o.o. Foča 10.12.2010. 32.409,00 Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka kancelarijskog namještaja Otvoreni Mira-Mar d.o.o. Foča 29.4.2011. 15.595,00 Službeni glasnik BiH 36/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Nabavka namještaja za potrebe Zgrade Institucija BiH u Mostaru Otvoreni Mira-Mar d.o.o. Foča 30.12.2011. 32.653,00 Službeni glasnik BiH 9/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka kancelarijskog namještaja Otvoreni Mira-Mar d.o.o. Foča 10.4.2012. 58.278,70 Službeni glasnik BiH 38/12
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Nabavka i isporuka namještaja za opremanje novoizgrađenog objekta Regionalnog centra Mostar Otvoreni Mira-Mar d.o.o. Foča 6.9.2012. 535.103,95 Službeni glasnik BiH 74/12
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Nabavka i montaža poštanskog inventara Otvoreni Mira-Mar d.o.o. Foča 25.2.2014. 43.938,80 Službeni glasnik BiH 18/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka transportnih traka za potrebe RJ TE Otvoreni Mira-Mar d.o.o. Foča 5.9.2014. 117.850,00 Službeni glasnik BiH 75/14
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Kancelarijski materijal Otvoreni Mira-Mar d.o.o. Foča 3.9.2014. 10.700,00 Službeni glasnik BiH 77/14
Ministarstvo sigurnosti BiH Metalni namještaj za Azilantski centar Delijaši Otvoreni Mira-Mar d.o.o. Foča 20.10.2014. 69.998,00 Službeni glasnik BiH 83/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1 - Kancelarijski namještaj za potrebe ciljnih sudova Projekta unaprijeđenje efikasnosti pravosuđa Otvoreni Mira-Mar d.o.o. Foča 26.1.2015. 63.991,00 SG 08/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 9 - Nabavka konferencijskog stola za potrebe VSTV-a BiH Otvoreni Mira-Mar d.o.o. Foča 18.5.2015. 1.420,00 SG 47/15
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Lot 3 - Stolice Otvoreni Mira-Mar d.o.o. Foča 8.7.2015. 33.571,50 SG 61/15