ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Centralna izborna komisija BiH Lot 5: Usluga izrade elaborata o implementaciji Public Key Infrastructure i stavljanje u funkciju novog sistema Otvoreni ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU Sarajevo 20.12.2010. 13.445,00 Službeni glasnik BiH 1/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka reklamno propagandnih usluga Pregovarački ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU Sarajevo 4.8.2014. 19.300,00 Službeni glasnik BiH 75/14
JP Ceste FBiH d.o.o. Izrada studije sa nalizom postojećeg stanja i prijedlog mjera za efikasnu i racionalnu potrošnju električne nergije , sa izradom tehničkog dijela tenderske dokumentacije za nabavku električne nergije Otvoreni ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU Sarajevo 6.11.2015. 39.652,00 SG 89/15