JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 2: Nabavka goriva na lokaciji Lukavac Ministarstvo unutrašnjih poslova-a TK-a Otvoreni JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 6.6.2011. 39.878,00 Službeni glasnik BiH 51/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Javna Nabavka usluga Rad bagera gusjeničara VK=1,9m3 -2,5m3 Pregovarački JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 28.6.2011. Službeni glasnik BiH 55/11
JP za komunalne i zanatske usluge Rad Lukavac Nabavka nafte i benzina Otvoreni JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 8.8.2011. 137.878,40 Službeni glasnik BiH 72/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Usluge izvođenja zemljanih radova na izradi platoa za prevođenje Šikuljačke rijeke obodom sjeverne završne kosine na Rudniku Šikulje Otvoreni JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 15.9.2011. 3.299.400,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Angažovanje opreme trećih lica - Rovokopač sa gusjenicama, sa dizel pogonom, zapremine kašike Vk A 2,0m?, snage motora A200kW (Rudnik Dubraves- kom 1) do 183.139,00 KM Pregovarački JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 8.5.2012. 183.139,00 Službeni glasnik BiH 36/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Buldozer snage motora 220kW (Rudnik Šikulje - kom. 1) do 200.000,00 KM Pregovarački JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 14.5.2012. 200.000,00 Službeni glasnik BiH 38/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3: Buldozer snagemotora 130-160kW (RudnikDubraves - kom 2 ) do 300.000,00 KM Pregovarački JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 18.5.2012. 300.000,00 Službeni glasnik BiH 40/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 2: Nabavka goriva na lokaciji PU Lukavac Ministarstvo unutrašnjih poslova-a TK-a Otvoreni JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 5.9.2012. 30.427,35 Službeni glasnik BiH 74/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka tečnih naftnih derivata za potrebe voznog parka u TE Tuzla Otvoreni JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 19.10.2012. 76.174,81 Službeni glasnik BiH 85/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 6: Nabavka goriva za MM Lukavac Otvoreni JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 7.11.2012. 17.025,64 Službeni glasnik BiH 90/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Otkopavanje otkrivke na području zapadnog dijela površinskog kopa Dubrave u količini od 100.000 m3 č.m. Otvoreni JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 6.11.2012. 380.000,00 Službeni glasnik BiH 92/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Buldozer snage motora 130-160 kWJ, 4 kom Pregovarački JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 16.11.2012. 570.000,00 Službeni glasnik BiH 94/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Rovokopač zapremine radnog organa 2 m3, snage motora kWJ, 1 kom Otvoreni JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 12.11.2012. 183.139,00 Službeni glasnik BiH 94/12
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Nabavka lož ulja Otvoreni JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 22.1.2013. 590.004,00 Službeni glasnik BiH 12/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Dizel gorivo EN 590 sa max. količinom sumpora do 50 ppm Pregovarački JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 27.2.2013. 755.910,00 Službeni glasnik BiH 18/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Buldozer Nk=120-150 kW, 2 kom Otvoreni JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 15.5.2013. 525.000,00 Službeni glasnik BiH 40/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Buldozer snagemotora 130-160kW (zaRudnik Dubrave), kom2 Otvoreni JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 28.5.2013. 330.000,00 Službeni glasnik BiH 42/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Rovokopač sa gusjenicama sa dizel pogonom Vk A 2,0 m3, snage motora A 200 kW (za Rudnik Dubrave) Otvoreni JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 15.5.2013. 558.000,00 Službeni glasnik BiH 42/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Dizel gorivo EN 590 sa max. količinom sumpora do 50 ppm (do 450.000 litara) Pregovarački JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 3.7.2013. 732.510,00 Službeni glasnik BiH 53/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Nabavka tečnih naftnih derivata po specifikaciji Otvoreni JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 8.10.2013. 69.992,30 Službeni glasnik BiH 81/13
JU Mješovita srednja škola Živinice Nabavka lož ulja Otvoreni JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 21.11.2013. 64.003,42 Službeni glasnik BiH 95/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Buldožer snage motora 130 - 160 kW na sanaciji klizišta na GUS-u kom. 2 600 sati Pregovarački JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 19.12.2013. 90.000,00 Službeni glasnik BiH 103/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Rad bagera gusjeničara rovokopača zapremine radnog organa - 2m, snage motora - 200 kW na sanaciji klizišta na GUS-u 250 sati Pregovarački JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 19.12.2013. 42.500,00 Službeni glasnik BiH 103/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3: Buldožer CAT 6 Nk = 120 - 150 kW kom. 2 600 sati Pregovarački JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 19.12.2013. 90.000,00 Službeni glasnik BiH 103/13
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Lot 8: Nabavka i sukcesivna isporuka tećnih goriva za m/v i dvotaktol ulja za mopede za potrebe pošte Gračanica Otvoreni JUNUZOVIĆ-KOPEX d.o.o. Lukavac 9.12.2013. 20.586,84 Službeni glasnik BiH 6/14