ARCUS d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Centar Sarajevo Lot 3: Redovni pregledi i održavanje sistema automatske regulacije na sistemima ventilacije i klimatizacije Otvoreni ARCUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.12.2010. 350,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Centar Sarajevo Lot 6: Redovni pregledi i održavanje sistema vatrodojave/protivprovale i sistema za gašenje požara Otvoreni ARCUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.12.2010. 720,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 15: Usluge periodičnog pregleda i servisa vatrodojavnih sistema u Sarajevu Otvoreni ARCUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.2.2011. 28.690,74 Službeni glasnik BiH 20/11
Opština Centar Sarajevo Lot 3: Redovni pregledi i održavanje sistema automatske regulacije na sistemima ventilacije i klimatizacije Otvoreni ARCUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.11.2011. 4.500,00 Službeni glasnik BiH 100/11
Opština Centar Sarajevo Lot 5: Redovni pregledi i održavanje sistema vatrodojave/protivprovale i sistema za gašenje požara Otvoreni ARCUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.11.2011. 12.000,00 Službeni glasnik BiH 100/11
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Održavanje sistema vatrodojave na aerodromskom kompleksu Pregovarački ARCUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.7.2012. 9.480,00 Službeni glasnik BiH 60/12
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 10: Usluge periodičnog pregleda i servisa vatrodojavnih sistema u Sarajevu Otvoreni ARCUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.1.2013. 25.000,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Opština Centar Sarajevo Lot 3: Redovni pregledi i održavanje sistema automatske regulacije na sistemima ventilacije i klimatizacije Otvoreni ARCUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.1.2013. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Opština Centar Sarajevo Lot 4: Redovni pregledi i održavanje sistema tehničke zaštite Otvoreni ARCUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.1.2013. 12.000,00 Službeni glasnik BiH 14/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Održavanje sistema vatrodojave na aerodromskom kompleksu Pregovarački ARCUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.6.2013. 9.480,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Opština Centar Sarajevo Lot 3: Redovni pregledi i održavanje sistema automatske regulacije na sistemima ventilacije i klimatizacije Otvoreni ARCUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2013. 350,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Opština Centar Sarajevo Lot 6: Redovni pregledi i održavanje sistema tehničke zaštite Otvoreni ARCUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2013. 960,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Opština Centar Sarajevo Sistem vatrodojave, kontrola pristupa i autom. gašenja I faza Pregovarački ARCUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.5.2014. 92.886,89 Službeni glasnik BiH 77/14
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Servis i održavanje sistema za vatrodojavu i detekciju gasova Pregovarački ARCUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.11.2014. 4.224,59 Službeni glasnik BiH 92/14
Opština Centar Sarajevo Redovni pregledi i održavanje sistema automatske regulacije na sistemima ventilacije i klimatizacije Otvoreni ARCUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2014. 15.000,00 SG 01/15
Opština Centar Sarajevo Redovni pregledi i održavanje sistema tehničke zaštite Otvoreni ARCUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2014. 45.360,00 SG 01/15
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 1 -Usluge periodičnog pregleda i servisa vatrodojavnih sistema u Sarajevu Otvoreni ARCUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.12.2014. 15.000,00 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Isporuka i ugradnja električnih brava na bitnim lokacijama u TE Tuzla Otvoreni ARCUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.9.2015. 13.655,14 SG 74/15