FACIT d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Centar Sarajevo Lot 7: Intervencijske popravke i održavanje fotokopirnih aparata, priporta i slagalice Otvoreni FACIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.12.2010. 284,83 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Servisiranje kopir aparata XEROX Otvoreni FACIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.5.2011. Službeni glasnik BiH 55/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Servisiranje kopir aparata MINOLTA Otvoreni FACIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.5.2011. Službeni glasnik BiH 55/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3: Servisiranje kopir aparata CANON Otvoreni FACIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.5.2011. Službeni glasnik BiH 55/11
Ministarstvo trgovine FBiH Lot 4: Servisiranja, popravke i podržavanja računarske opreme, kopir i faks aparata Konkurentski FACIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.9.2011. Službeni glasnik BiH 90/11
Opština Centar Sarajevo Lot 6: Intervencijske popravke i održavanje fotokopirnih aparata, priporta i slagalice Otvoreni FACIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.11.2011. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 100/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Servisiranje kopir aparata marke Xerox u periodu od godinu dana Otvoreni FACIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.9.2012. 2,00 Službeni glasnik BiH 79/12
Sudska policija FBIH Održavanje i servisiranje i popravka računarske opreme, printera, fotokopir aparata i telefonske opreme Otvoreni FACIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.12.2012. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 1/13
Centralna izborna komisija BiH Lot 1: Laptop uređaj Otvoreni FACIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2012. 3.895,41 Službeni glasnik BiH 4/13
Opština Centar Sarajevo Lot 5: Intervencijske popravke i održavanje fotokopirnih aparata, priporta i slagalice Otvoreni FACIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.1.2013. 17.000,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Parlamentarna skupština BiH Servisiranje kopir aparata i fax aparata Otvoreni FACIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.7.2013. 26.641,00 Službeni glasnik BiH 57/13
Centralna izborna komisija BiH Lot 6: Kolor printer Otvoreni FACIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.10.2013. 2.050,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Centralna izborna komisija BiH Lot 7: Multifunkcionalni uređaj Otvoreni FACIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.10.2013. 2.400,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Opština Centar Sarajevo Lot 7: Intervencijske popravke i održavanje fotokopirnih aparata,priporta i slagalica Otvoreni FACIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2013. 585,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 5: Ugovor o uslugama tekućeg održavanja objekata, sredstava i opreme u vlasništvu Kantona Sarajevo, maksimalno 365 dana Otvoreni FACIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.1.2014. 5,00 Službeni glasnik BiH 8/14
Ministarstvo odbrane BiH LOT 1: Pružanje usluga servisiranja i održavanja birotehničke opreme - Regija Sarajevo Otvoreni FACIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.9.2014. 79.487,25 Službeni glasnik BiH 98/14
Opština Centar Sarajevo Intervencijske popravke i održavanje fotokopirnih aparata, priporta i slagalice Otvoreni FACIT d.o.o. Sarajevo Vogošća 31.12.2014. 50.000,00 SG 01/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1- Sukcesivno pružanje usluga servisiranja kopir aparata za potrebe MUP-a KS Otvoreni FACIT d.o.o. Sarajevo Vogošća 23.5.2014. 6,00 SG 01/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3- Servis kopir aparata marke Canon Otvoreni FACIT d.o.o. Sarajevo Vogošća 23.5.2014. 6,00 SG 01/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 4- Servis kopir aparata marke Kyocera Otvoreni FACIT d.o.o. Sarajevo Vogošća 23.5.2014. 6,00 SG 01/15
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 5 - Tekuće održavanje (redovno i vanredno) kopir aparata u vlasništvu Kantona Sarajevo u toku 2015. godine Otvoreni FACIT d.o.o. Sarajevo Vogošća 18.2.2015. 5,85 SG 20/15