MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Predmet ugovora je nabavka papilon sistema za potrebe Agencije Pregovarački MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 10.12.2010. 26.910,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Vlada Brčko distrikta Nabavka sistema za audio-vizuelni nadzor smješten u vozilu Otvoreni MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 13.7.2011. 149.482,01 Službeni glasnik BiH 63/11
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Lot 2: Nabavka roba - ketridža za UV personalizaciju pasoša Otvoreni MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 29.9.2011. 88.957,61 Službeni glasnik BiH 82/11
Centralna banka BiH Ugovor o nabavci kompaktne radne stanice za ispitivanje autentičnosti novca, sa softverom za upoređivanje, dokumentaciju i arhiviranje Otvoreni MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 16.9.2011. 99.859,50 Službeni glasnik BiH 86/11
Vlada Brčko distrikta Nabavka novog hardvera za AFIS Papillon sistem i migracija sistema AFIS Papillon na novi hardver Otvoreni MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 21.7.2011. 20.499,98 Službeni glasnik BiH 86/11
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Lot 1: Skener za kontrolu kvaliteta 5 komada Otvoreni MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 4.4.2012. 24.936,24 Službeni glasnik BiH 34/12
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Lot 3: Uv lampa za kontrolu kvaliteta dokumenata, bar kod čitača, stolna lupa sa osvjetljenjem, povećalo i mjerač gustine boje Otvoreni MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 4.4.2012. 12.730,00 Službeni glasnik BiH 34/12
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Lot 2: Nabavka UV ketrdiža za personalizaciju pasoša Otvoreni MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 17.12.2012. 35.201,49 Službeni glasnik BiH 105/12
Državna agencija za istrage i zaštitu - SIPA Lot 1: Nabavka prenosnog RTG uređaja Inspektor Otvoreni MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 27.12.2012. 53.950,00 Službeni glasnik BiH 3/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka hardwera-opreme za personalizaciju identifikacionih dokumenata Otvoreni MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 15.10.2013. 78.248,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Nabavka opreme za daktiloskopsku laboratoriju Otvoreni MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 4.12.2013. 58.714,22 Službeni glasnik BiH 95/13
Brčko Distrikt BiH Lot 7: UREĐAJ ZA BLOKIRANJE BEŽIČNIH SIGNALA Otvoreni MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 15.4.2014. 16.699,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Lot 1: Nabavka komparativnog mikroskopa sa 3.1 MP digitalnom kamerom i LED osvjetljenjem Otvoreni MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 23.5.2014. 14.579,62 Službeni glasnik BiH 46/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Oprema za panoramski prikaz mjesta uviđaja Otvoreni MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 30.6.2014. 50.700,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Nabavka usluga kalibracije i redovnog održavanja ručnih laserskih radara marke Speed Lasser*S Atlanta Pregovarački MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 21.7.2015. 18.630,00 SG 64/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 1 - Redovan servis čišćenje, pregled i kalibracija alkometara Alco Sensor IV Pregovarački MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 1.9.2015. 9.894,00 SG 72/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 2 - Vanredne usluge servisa i opravke alkometara prema ukazanim potrebama MUP-a Republike Srpske Pregovarački MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 1.9.2015. 3.000,00 SG 72/15
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Laboratorije za daktiloskopska vještačenja Otvoreni MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 28.9.2015. 40.535,00 SG 79/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 1- Mobilni radar za mjerenje brzine kretanja vozila u više saobraćajnih traka i snimanje saobraćajnih prekršaja,dual radar Otvoreni MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 29.9.2015. 67.476,13 SG 81/15
Granična policija BiH Nabavka uređaja za provjeru ličnih dokumenata Docu box-a Otvoreni MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 3.11.2015. 84.100,70 SG 87/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 1- Ručni detektor eksploziva za detekciju sa što veće udaljenosti manje količine eksploziva Otvoreni MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 17.11.2015. 25.621,40 SG 91/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 2- Ručni detektor eksploziva Otvoreni MRG EKSPORT-IMPORT d.o.o Banja Luka 17.11.2015. 47.331,08 SG 91/15