ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Vodovod a.d. Banja Luka Obavljanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji objekta za pripremu vode sa taložnikom postrojenja za prečišćavanje vode Novoselija-2, Banja Luka Otvoreni ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d. Banja Luka 22.12.2010. 26.910,00 Službeni glasnik BiH 1/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Arhitektonske usluge, inžinjerske usluge, integralne inžinjerske usluge Otvoreni ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d. Banja Luka 26.1.2012. 108.000,00 Službeni glasnik BiH 9/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Izrada projekta modernizacije portalnog krana na kruni brane i kranova difuzorskih zatvarača Ograničeni ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d. Banja Luka 30.10.2012. 24.850,00 Službeni glasnik BiH 87/12
Opština Orašje Izrada glavnog projekta kanalizacije opštine Orašje I Faza (Orašje, Ugljara, Donja Mahala, Tolisa i Kostrč) Otvoreni ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d. Banja Luka 21.12.2012. 49.529,92 Službeni glasnik BiH 3/13
Grad Banja Luka Usluge izrade novih rješenja obveznicima uplate komunalne naknade Grada Banjaluka, za 2013. godinu Pregovarački ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d. Banja Luka 29.7.2013. 25.179,75 Službeni glasnik BiH 85/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Izrada projektne dokumentacije demontaže željezničkog mosta u akumulaciji Trebinje Ubrzani ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d. Banja Luka 20.12.2013. 38.900,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Grad Banja Luka Obavljanje usluge izrade rješenja za obveznike komunalne naknade Pregovarački ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d. Banja Luka 3.2.2014. 25.641,30 Službeni glasnik BiH 10/14
Željeznice RS a.d. Doboj Lot 1: Tehnički pregled objekata remonta dionice pruge S.Kostajnica-Jošavka (cca 63 km) Otvoreni ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d. Banja Luka 1.4.2014. 42.000,00 Službeni glasnik BiH 28/14
Željeznice RS a.d. Doboj Lot 2: Tehnički pregled objekata osigurawe službenih mjesta na dionici pruge S.Kostajnica-Jošavka novim elektronskim SS uređajem Otvoreni ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d. Banja Luka 1.4.2014. 8.800,00 Službeni glasnik BiH 28/14
Grad Banja Luka Obavljanje poslova iz stambene oblasti za potrebe Grada Pregovarački ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d. Banja Luka 12.5.2014. 30.769,56 Službeni glasnik BiH 39/14
Grad Banja Luka Pružanje operativne pomoći na poslovima komunalne naknade za potrebe Gradske uprave Grada Banjaluka Pregovarački ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d. Banja Luka 27.5.2014. 119.659,40 Službeni glasnik BiH 43/14
Grad Banja Luka Obavljanje usluga iz stambene oblasti za potrebe Gradske uprave Grada Banja Luka Pregovarački ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d. Banja Luka 20.10.2014. 30.617,84 Službeni glasnik BiH 91/14