JU RCR Reumal FOJNICA

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo za boračka pitanja KS Lot 3: Pružanje usluge banjsko-klimatskog liječenja (medicinske rehabilitacije) za pripadnike boračke populacije Pregovarački JU RCR Reumal FOJNICA Fojnica 25.5.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo za boračka pitanja KS Lot 2 - Pružanje usluge banjskog liječenja (medicinske rehabilitacije) za pripadnike boračke populacije Otvoreni JU RCR Reumal FOJNICA Fojnica 2.7.2015. 240.000,00 SG 57/15
Zavod zdravstvenog osiguranja HNK Nabava usluga produljenog liječenja medicinskom rehabilitacijom za potrebe osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K Otvoreni JU RCR Reumal FOJNICA Fojnica 2.8.2015. 59.010,00 SG 66/15