KOLINVEST d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Usluge tekućeg održavanja objekta za 2011. godinu Konkurentski KOLINVEST d.o.o. Sarajevo 22.12.2010. 4.117,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH Lot 2: Molersko-farbarski radovi Otvoreni KOLINVEST d.o.o. Sarajevo 16.9.2011. 69.955,00 Službeni glasnik BiH 7/11
Opština Hadžići Rekonstrukcija i sanacija 7 (sedam) stambenih jedinica povratnika, po sistemu ključ u ruke, u Općini Hadžići Otvoreni KOLINVEST d.o.o. Sarajevo 19.1.2011. 140.963,53 Službeni glasnik BiH 13/11
Opština Novo Sarajevo Lot 1: Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji 8 stambenih jedinica u svrhu povratka u općinu Novo Sarajevo - po sistemu ključ u ruke Otvoreni KOLINVEST d.o.o. Sarajevo 13.4.2011. 121.731,25 Službeni glasnik BiH 34/11
Opština Novo Sarajevo Lot 1: Radovi na hitnim intervencijama na zajedničkim dijelovima objekta kolektivnog stanovanja u ul. Hrasnička 8-14 Otvoreni KOLINVEST d.o.o. Sarajevo 28.7.2011. 2.500,00 Službeni glasnik BiH 65/11
Opština Novo Sarajevo Lot 2: Radovi na hitnim intervencijama na zajedničkim dijelovima objekta kolektivnog stanovanja u ul. Radnička 70 c Otvoreni KOLINVEST d.o.o. Sarajevo 28.7.2011. 1.071,60 Službeni glasnik BiH 65/11
Opština Novo Sarajevo Lot 3: Radovi na hitnim intervencijama na zajedničkim dijelovima objekta kolektivnog stanovanja u ul. Zagrebačka 9 Otvoreni KOLINVEST d.o.o. Sarajevo 28.7.2011. 3.125,10 Službeni glasnik BiH 65/11
Opština Novo Sarajevo Lot 4: Radovi na hitnim intervencijama na zajedničkim dijelovima objekta kolektivnog stanovanja u ul. Grbavička 2 Otvoreni KOLINVEST d.o.o. Sarajevo 28.7.2011. 1.262,00 Službeni glasnik BiH 65/11
Opština Novo Sarajevo Lot 5: Radovi na hitnim intervencijama na fasadi objekta kolektivnog stanovanja u ul. Zagrebačka 53-55 Otvoreni KOLINVEST d.o.o. Sarajevo 28.7.2011. 10.773,00 Službeni glasnik BiH 65/11
Opština Novi Grad Sarajevo Lot 2: Redovno održavanje-sanacija urgentnih oštećenja ploča na trgovima na području općine Novi Grad Otvoreni KOLINVEST d.o.o. Sarajevo 18.10.2011. 42.761,86 Službeni glasnik BiH 86/11
Opština Novi Grad Sarajevo Izvođenje radova na izgradnji ambulante u naselju Bojnik - I faza Otvoreni KOLINVEST d.o.o. Sarajevo 7.12.2011. 116.613,90 Službeni glasnik BiH 102/11
Opština Novo Sarajevo Izgradnja prelaznih rampi na pješačkim prelazima Otvoreni KOLINVEST d.o.o. Sarajevo 9.5.2012. 18.330,00 Službeni glasnik BiH 38/12
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Investiciono održavanje objekata i instalacija u objektu (Središnji ured i Kantonalni porezni ured Sarajevo) Otvoreni KOLINVEST d.o.o. Sarajevo 18.5.2012. 15.044,40 Službeni glasnik BiH 43/12
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Adaptacija poslovnih prostorija Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo-I Faza Otvoreni KOLINVEST d.o.o. Sarajevo 21.6.2012. 44.266,36 Službeni glasnik BiH 54/12
Opština Novo Sarajevo Izvođenje nepredviđenih i naknadnih radova na adaptaciji poslovnog prostora u ulici Fetaha Bećirbegovića za potrebe MZ Kvadrant Pregovarački KOLINVEST d.o.o. Sarajevo 7.7.2012. 3.416,15 Službeni glasnik BiH 60/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH Lot 1: Izvođenje molersko-farbarskih radova Otvoreni KOLINVEST d.o.o. Sarajevo 3.10.2012. 56.675,00 Službeni glasnik BiH 81/12
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na adaptaciji poslovnih prostorija Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo - II faza Pregovarački KOLINVEST d.o.o. Sarajevo 29.10.2012. 23.629,60 Službeni glasnik BiH 94/12
Opština Novo Sarajevo Lot 2: Izvođenje radova na hitnim intervencijama na zajedničkim dijelovima objekta u ulici Emerika Bluma 30 Otvoreni KOLINVEST d.o.o. Sarajevo 22.11.2012. 8.486,50 Službeni glasnik BiH 98/12
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Investiciono održavanje objekata i instalacija u objektu Otvoreni KOLINVEST d.o.o. Sarajevo 30.1.2013. 15.057,40 Službeni glasnik BiH 10/13
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Usluge tehničkog i investicionog održavanja objekata za 2013. godinu Otvoreni KOLINVEST d.o.o. Sarajevo 20.5.2013. 25.641,02 Službeni glasnik BiH 42/13
Opština Novo Sarajevo Izvođenje radova na završnoj obradi podloge poda skloništa u šoping centru Grbavica u ul. Hasana Brkića do br.2 Pregovarački KOLINVEST d.o.o. Sarajevo 10.7.2013. 2.536,82 Službeni glasnik BiH 59/13
Opština Novo Sarajevo Sanacija stepeništa i rukohvata na području opštine Novo Sarajevo Otvoreni KOLINVEST d.o.o. Sarajevo 20.8.2013. 35.853,35 Službeni glasnik BiH 68/13
Opština Novi Grad Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji 9 stambenih jedinica na području opštine Novi Grad Sarajevo u okviru projekta ZP/09 po sistemu ključ u ruke Otvoreni KOLINVEST d.o.o. Sarajevo 6.8.2013. 88.998,52 Službeni glasnik BiH 77/13
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Investiciono održavanje objekata i instalacija u objektu Otvoreni KOLINVEST d.o.o. Sarajevo 25.2.2014. 15.057,40 Službeni glasnik BiH 20/14
Opština Novo Sarajevo Izgradnja rampi za invalidna lica Otvoreni KOLINVEST d.o.o. Sarajevo 11.6.2014. 6.760,00 Službeni glasnik BiH 50/14