Tendžerić d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Iznos ŠDS u količini od 593,65 m3 u odjelu 40 P.J. Kozara-Vrbaška ŠU G. Podgradci Pregovarački Tendžerić d.o.o. Gradiška 22.12.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Iznos ŠDS četinara u količini od 11,13 m3 i iznos ŠDS lišćara u količini od 851,56 m3 u odjelu 43 P.J. Kozara-Vrbaška ŠU G. Podgradci Pregovarački Tendžerić d.o.o. Gradiška 22.12.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Iznos ŠDS četinara u količini od 454,10 m3 u odjelu 25/2 P.J. Prosara ŠU G. Podgradci Pregovarački Tendžerić d.o.o. Gradiška 22.12.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 10: Iznos ŠDS četinara u količini od 5,20 m3 i iznos ŠDS lišćara u količini od 1041,65 m3 u odjelu 126/1 P.J. Kozara-Vrbaška ŠU G. Podgradci Pregovarački Tendžerić d.o.o. Gradiška 22.12.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 11: Iznos ŠDS četinara u količini od 39,64 m3 i iznos ŠDS liš}ara u količini od 1366,34 m3 u odjelu 137 P.J. Kozara-Vrbaška ŠU G. Podgradci Pregovarački Tendžerić d.o.o. Gradiška 22.12.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Radovi na sječi i izradi drvnih sortimenata, primicanje i privlačenje drvnih sortimenata, sanacija trakt. puteva i stovarišta u odjelu 47 PJ Kozara-VrbaškaŠUG. Podgradci Otvoreni Tendžerić d.o.o. Gradiška 2.2.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Radovi na sječi i izradi drvnih sortimenata, primicanje i privlačenje drvnih sortimenata, popravka i sanacija trakt. puteva i stovarišta u odjelu 48 PJ Kozara-Vrbaška [U G. Podgradci Otvoreni Tendžerić d.o.o. Gradiška 2.2.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Radovi na sječi i izradi drvnih sortimenata, primicanje i privlačenje drvnih sortimenata, sanacija trakt. puteva i stovarišta u odjelu 55 PJ Kozara-VrbaškaŠUG. Podgradci Otvoreni Tendžerić d.o.o. Gradiška 2.2.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 14: Radovi na sječi i izradi drvnih sortimenata, primicanje i privlačenje drvnih sortimenata, izgradnja, popravka i sanacija trakt. puteva i stovarišta u odjelu 213 PJ Kozara-Vrbaška ŠUG. Podgradci Otvoreni Tendžerić d.o.o. Gradiška 2.2.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 16: Radovi na sječi i izradi drvnih sortimenata, primicanje i privlačenje drvnih sortimenata, sanacija trakt. puteva i stovarišta u odjelu 34 PJ ProsaraŠUG. Podgradci Otvoreni Tendžerić d.o.o. Gradiška 2.2.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 17: Radovi na sječi i izradi drvnih sortimenata, primicanje i privlačenje drvnih sortimenata, popravka i sanacija trakt. Puteva i stovarišta u odjelu 34/1PJ ProsaraŠUG.Podgradci Otvoreni Tendžerić d.o.o. Gradiška 2.2.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 18: Radovi na sječi i izradi drvnih sortimenata, primicanje i privlačenje drvnih sortimenata, izgradnja, popravka i sanacija trakt. puteva i stovarišta u odjelu 38 PJ Prosara ŠU G. Podgradci Otvoreni Tendžerić d.o.o. Gradiška 2.2.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 19: Radovi na sječi i izradi drvnih sortimenata, primicanje i privlačenje drvnih sortimenata, popravka i sanacija trakt. puteva i stovarišta u odjelu 43 PJ ProsaraŠUG. Podgradci Otvoreni Tendžerić d.o.o. Gradiška 2.2.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Iznos šds u količini 573,315 m? u odjelu 60 P.J. Kozara-Vrbaška ŠU G. Podgradci Pregovarački Tendžerić d.o.o. Gradiška 8.7.2011. 19,46 Službeni glasnik BiH 65/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Iznos šds u količini 563,072 m? u odjelu 60/1 P.J. Kozara-Vrbaška ŠU G. Podgradci Pregovarački Tendžerić d.o.o. Gradiška 8.7.2011. 18,44 Službeni glasnik BiH 65/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Iznos šds u količini 1669,570 m? u odjelu 61 P.J. Kozara-Vrbaška ŠU G. Podgradci Pregovarački Tendžerić d.o.o. Gradiška 8.7.2011. 18,43 Službeni glasnik BiH 65/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Iznos šds u količini 1045,005 m? u odjelu 62/1 P.J. Kozara-Vrbaška ŠU G. Podgradci Pregovarački Tendžerić d.o.o. Gradiška 8.7.2011. 18,43 Službeni glasnik BiH 65/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Radovi na sječi, izradi, primicanju i privlačenju ŠDS, sanaciji trakt.vlaka i stovarišta u odjelu 195/1 PJ Kozara Vrbaška ŠUG.Podgradci Otvoreni Tendžerić d.o.o. Gradiška 9.2.2012. 73.033,06 Službeni glasnik BiH 25/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Radovi na sječi, izradi, primicanju i privlačenju ŠDS, sanaciji trakt.vlaka i stovarišta u odjelu 204 PJ Kozara Vrbaška ŠU G. Podgradci Otvoreni Tendžerić d.o.o. Gradiška 29.3.2012. 81.476,65 Službeni glasnik BiH 25/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Tendžerić d.o.o. Gradiška 10.2.2013. 73.010,16 Službeni glasnik BiH 24/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Tendžerić d.o.o. Gradiška 10.2.2013. 74.116,16 Službeni glasnik BiH 24/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Sječa i izrada,primicanje,privlačenje ŠDS,popravka traktorskih vlaka i stovarišta u odjelu 99 P.J. Kozara-Vrbaška ŠUG. Podgradci Otvoreni Tendžerić d.o.o. Gradiška 25.9.2013. 79.404,05 Službeni glasnik BiH 89/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Tendžerić d.o.o. Gradiška 15.11.2013. 67.668,38 Službeni glasnik BiH 95/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Radovi na iznosu šds, sječi i izradi, izvozu šds na trasi puta P-477 G.Podgradci - Mrakovica PJ Kozara Vrbaška ŠU G.Podgradci Pregovarački Tendžerić d.o.o. Gradiška 20.11.2013. 15.400,00 Službeni glasnik BiH 4/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Sječa i izrada, primicanje i privlačenje šds u odjelu 18 Kozara Vrbaška ŠU G. Podgradci Otvoreni Tendžerić d.o.o. Gradiška 17.2.2014. 58.460,40 Službeni glasnik BiH 24/14