Recro Net d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka potrošnog materijala za štampače za masovnu štampu za potrebe distributivnih podružnica Otvoreni Recro Net d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.7.2011. 188.477,50 Službeni glasnik BiH 59/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 17: Upgrade SysAid na v7.5 Otvoreni Recro Net d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.8.2011. 20.526,00 Službeni glasnik BiH 76/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka i produženje OS liceneci Otvoreni Recro Net d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.8.2011. 76.020,00 Službeni glasnik BiH 86/11
Centralna banka BiH Održavanje sistemskog softvera Otvoreni Recro Net d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.9.2012. 15.340,00 Službeni glasnik BiH 85/12
Centralna banka BiH Lot 2: Komunikaciona oprema Otvoreni Recro Net d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.11.2012. 22.100,00 Službeni glasnik BiH 102/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Seminari ICND1 i ICND2 Otvoreni Recro Net d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.6.2013. 89.700,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 2: Nabavka kompjuterske opreme Otvoreni Recro Net d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.7.2013. 12.467,24 Službeni glasnik BiH 61/13
Državna agencija za istrage i zaštitu - SIPA Lot 3: Nabavka printera i kopir aparata Otvoreni Recro Net d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.9.2013. 38.328,06 Službeni glasnik BiH 75/13
Opština Centar Sarajevo Nabavka DATA centra za potrebe opštine Centar Otvoreni Recro Net d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.11.2013. 70.718,63 Službeni glasnik BiH 95/13
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 1: Kompjuterska oprema Otvoreni Recro Net d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.5.2014. 76.214,64 Službeni glasnik BiH 43/14
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 2: Kompjuterska oprema Otvoreni Recro Net d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.5.2014. 98.751,78 Službeni glasnik BiH 43/14
Centralna banka BiH Lot 6 - Nabavka komunikacione opreme i redudantnih napajanja Otvoreni Recro Net d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.3.2015. 34.000,00 SG 32/15
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Lot 3- Produženje licenci za jednogodišnju podršku licencnih softvera-vmware Otvoreni Recro Net d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.7.2015. 44.670,87 SG 61/15
Univerzitet u Istočnom Sarajevu Nabavka računarske opreme za potrebe Centra za kvalitet, standardizaciju i metrologiju Univerziteta u Istočnom Sarajevu u okviru projekta: Improvement of Partnership with Enterprises by Enhancement of a Regional Quality Management Potentials in WBC- TEMPUS JP 543662-2013 (EQIWBC) Otvoreni Recro Net d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.7.2015. 32.105,37 SG 64/15
Sud BiH Lot 1 - Nabavka licenci Ironport C170 - 550 korisnika Otvoreni Recro Net d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.8.2015. 19.700,00 SG 66/15
Sud BiH Lot 3 - Nabavka licence VMware Esentials Plus Otvoreni Recro Net d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.8.2015. 1.274,08 SG 66/15
Sud BiH Lot 5 - Nabavka Firewall Cluster (dva uređaja) sa instalacijom i inicijalnim podešavanjem Otvoreni Recro Net d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.8.2015. 50.000,00 SG 66/15
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Kompjuterska oprema Otvoreni Recro Net d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.10.2015. 18.077,47 SG 84/15
Centralna banka BiH Lot 3- Održavanje licenci qRadar (SIEM rješenje) Otvoreni Recro Net d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.10.2015. 21.690,76 SG 87/15
Centralna banka BiH Lot 4- VMWare održavanje licenci (vCenter, vSphere) Otvoreni Recro Net d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.10.2015. 68.196,19 SG 87/15
Centralna banka BiH Lot 2 - Nabavka komunikacione opreme i redudantnih napajanja Otvoreni Recro Net d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.11.2015. 71.992,98 SG 93/15
Centralna banka BiH Lot 3 - Nabavka stand-alone servera Otvoreni Recro Net d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.11.2015. 10.248,04 SG 93/15

Recro Net d.o.o. Sarajevo u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Regulatorna komisija za električnu energiju u FBiH - FERK Nabavka DMS software Otvoreni ORKA d.o.o. Sarajevo, Recro Net d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.7.2013. 41.747,30 Službeni glasnik BiH 59/13