SD SMI-BOR

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Iznos šds u količini od 1507 m3 u odjelu 137 P.J. Motajica ŠU Srbac Pregovarački SD SMI-BOR Kneževo 6.12.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Iznos šds u količini od 234 m3 u odjelu 139 P.J. Motajica ŠU Srbac Pregovarački SD SMI-BOR Kneževo 6.12.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Iznos šumskih drvnih sortimenata u odjelu 138 P.J. MotajicaŠU Srbac Pregovarački SD SMI-BOR Kneževo 17.1.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Iznos šumskih drvnih sortimenata u odjelu 141 P.J. MotajicaŠU Srbac Pregovarački SD SMI-BOR Kneževo 17.1.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Iznos šumskih drvnih sortimenata u odjelu 142 P.J. MotajicaŠU Srbac Pregovarački SD SMI-BOR Kneževo 17.1.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 8: Iznos šumskih drvnih sortimenata u odjelu 143 P.J. MotajicaŠU Srbac Pregovarački SD SMI-BOR Kneževo 17.1.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Radovi na iskorištavanju šuma prema Proizvodno-finansijskom planu za 2011. godinu u ŠG Gradiška Gradiška ŠU Srbac - Iznos ŠDS u količini 1171 m3 u odjelu 172 PJ Motajica ŠU Srbac Pregovarački SD SMI-BOR Kneževo 28.3.2011. 18,61 Službeni glasnik BiH 74/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Radovi na iskorištavanju šuma prema Proizvodno finansijskom planu za 2011. godinu u ŠG Gradiška i ŠU Srbac - Iznos šds u količinama 588 m3 u odjelu 155 P.J. Motajica ŠU Srbac Pregovarački SD SMI-BOR Kneževo 30.8.2011. 11.319,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Radovi na iskorištavanju šuma prema Proizvodno finansijskom planu za 2011. godinu u ŠG Gradiška i ŠU Srbac - Iznos šds u količinama 279 m3 u odjelu 156 P.J. Motajica ŠU Srbac Pregovarački SD SMI-BOR Kneževo 30.8.2011. 5.370,75 Službeni glasnik BiH 86/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Radovi na iskorištavanju šuma prema Proizvodno finansijskom planu za 2011. godinu u ŠG Gradiška i ŠU Srbac - Iznos šds u količinama 400 m3 u odjelu 166 P.J. Motajica ŠU Srbac Pregovarački SD SMI-BOR Kneževo 30.8.2011. 8.480,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 8: Radovi na iskorištavanju šuma prema Proizvodno finansijskom planu za 2011. godinu u ŠG Gradiška i ŠU Srbac - Iznos šds u količinama 537 m3 u odjelu 167 P.J. Motajica ŠU Srbac Pregovarački SD SMI-BOR Kneževo 30.8.2011. 10.444,65 Službeni glasnik BiH 86/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 9: Radovi na iskorištavanju šuma prema Proizvodno finansijskom planu za 2011. godinu u ŠG Gradiška i ŠU Srbac - Iznos šds u količinama 606 m3 u odjelu 169 P.J. Motajica ŠU Srbac Pregovarački SD SMI-BOR Kneževo 30.8.2011. 11.786,70 Službeni glasnik BiH 86/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 10: Radovi na iskorištavanju šuma prema Proizvodno finansijskom planu za 2011. godinu u ŠG Gradiška i ŠU Srbac - Iznos šds u količinama 600 m3 u odjelu 175 P.J. Motajica ŠU Srbac Pregovarački SD SMI-BOR Kneževo 30.8.2011. 12.870,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 11: Radovi na iskorištavanju šuma prema Proizvodno finansijskom planu za 2011. godinu u ŠG Gradiška i ŠU Srbac - Iznos šds u količinama 529 m3 u odjelu 176 P.J. Motajica ŠU Srbac Pregovarački SD SMI-BOR Kneževo 30.8.2011. 10.289,05 Službeni glasnik BiH 86/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 12: Radovi na iskorištavanju šuma prema Proizvodno finansijskom planu za 2011. godinu u ŠG Gradiška i ŠU Srbac - Iznos šds u količinama 663 m3 u odjelu 178 P.J. Motajica ŠU Srbac Pregovarački SD SMI-BOR Kneževo 30.8.2011. 14.221,35 Službeni glasnik BiH 86/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 13: Radovi na iskorištavanju šuma prema Proizvodno finansijskom planu za 2011. godinu u ŠG Gradiška i ŠU Srbac - Iznos šds u količinama 860 m3 u odjelu 227 P.J. Motajica ŠU Srbac Pregovarački SD SMI-BOR Kneževo 30.8.2011. 4.415,15 Službeni glasnik BiH 86/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 14: Radovi na iskorištavanju šuma prema Proizvodno finansijskom planu za 2011. godinu u ŠG Gradiška i ŠU Srbac - Iznos šds u količinama 670 m3 u odjelu 165 P.J. Motajica ŠU Srbac Pregovarački SD SMI-BOR Kneževo 30.8.2011. 14.204,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 15: Radovi na iskorištavanju šuma prema Proizvodno finansijskom planu za 2011. godinu u ŠG Gradiška i ŠU Srbac - Iznos šds u količinama 416 m3 u odjelu 173 P.J. Motajica ŠU Srbac Pregovarački SD SMI-BOR Kneževo 30.8.2011. 8.731,84 Službeni glasnik BiH 86/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 16: Radovi na iskorištavanju šuma prema Proizvodno finansijskom planu za 2011. godinu u ŠG Gradiška i ŠU Srbac - Iznos šds u količinama 370 m3 u odjelu 174 P.J. Motajica ŠU Srbac Pregovarački SD SMI-BOR Kneževo 30.8.2011. 7.229,80 Službeni glasnik BiH 86/11
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 4- Usluge iznosa drvnih sortimenata u odjelu 1 GJ Šiša-Palež, Podružnica Šumarija Ključ Otvoreni SD SMI-BOR Kneževo 5.4.2015. 11.244,86 SG 37/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 6- Usluge iznosa drvnih sortimenata u odjelima 114/4 i 114/2 GJ Šiša-Palež, Podružnica Šumarija Ključ Otvoreni SD SMI-BOR Kneževo 7.4.2015. 20.229,22 SG 37/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 8 - Usluge uznosa drvnih sortimenata u odjelu 40/2 GJ Grmeč-Palanka Podružnica Šumarija Sanski Most Otvoreni SD SMI-BOR Kneževo 13.6.2015. 16.857,09 SG 57/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 4 - Usluge iznosa u odjelu 119 GJ Šiša-Palež Podružnica Šumarija Ključ Otvoreni SD SMI-BOR Kneževo 5.8.2015. 10.479,51 SG 66/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 5 - Usluge iznosa u odjelu 65 GJ Ošljak Golaja Podružnica Šumarija Ključ Otvoreni SD SMI-BOR Kneževo 13.10.2015. 57.420,06 SG 85/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 4- Usluge iznosa u odjelu 7/2 GJ Šiša-Palež Podružnica Šumarija Ključ Otvoreni SD SMI-BOR Kneževo 27.10.2015. 3.778,49 SG 91/15