TRIGMA d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Grad Banja Luka Izrada sekundarne vodovodne mreže Barlovci - Ramići Otvoreni TRIGMA d.o.o. Banja Luka 7.7.2011. 87.954,39 Službeni glasnik BiH 59/11
Grad Banja Luka Izgradnja ograde oko groblja Sveti Pantelija Otvoreni TRIGMA d.o.o. Banja Luka 17.6.2011. 74.784,55 Službeni glasnik BiH 59/11
Grad Banja Luka Izgradnja sekundarne vodovodne mreže Potkozarje Otvoreni TRIGMA d.o.o. Banja Luka 16.8.2011. 133.544,29 Službeni glasnik BiH 68/11
Opština Prnjavor Radovi obuhvataju izgradnju fekalne kanalizacione mreže dužine 1.582,00 metara sa 35 šahtova ukupne kubature 95.50 m3 armiranog betona MB 30 Otvoreni TRIGMA d.o.o. Banja Luka 22.9.2011. 148.232,64 Službeni glasnik BiH 80/11
Grad Banja Luka Izgradanja sekundarne vodovodne mreže za naselje Piskavica Otvoreni TRIGMA d.o.o. Banja Luka 5.12.2011. 191.127,96 Službeni glasnik BiH 98/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka turbinskog ulja za potrebe TE Gacko Otvoreni TRIGMA d.o.o. Banja Luka 7.6.2012. 231.500,00 Službeni glasnik BiH 54/12
Centar za razvoj i unapređenje sela Banja Luka Lot 2: Izgradnja regionalnog vodovoda Crno vrelo (Donji Pervan-Petrov Gaj: Objekti na teritoriji Grada Banja Luka Otvoreni TRIGMA d.o.o. Banja Luka 27.07.2012. 1.664.442,22 Službeni glasnik BiH 64/12
Grad Banja Luka Lot 2: Izgradnja vodovodne mreže u naselju Priječani (I zona), sekundarna mreža Otvoreni TRIGMA d.o.o. Banja Luka 30.8.2012. 208.185,76 Službeni glasnik BiH 72/12
Grad Banja Luka Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u naselju Verići Otvoreni TRIGMA d.o.o. Banja Luka 31.10.2012. 373.521,94 Službeni glasnik BiH 90/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka turbinskog ulja u toku remonta TE u 2013. godini Otvoreni TRIGMA d.o.o. Banja Luka 31.7.2013. 91.600,00 Službeni glasnik BiH 66/13
Centar za razvoj i unapređenje sela Banja Luka Lot 2: Objekti na teritoriji Grada Banja Luka (spojni cjevovod 1, PS1, R1 i spojni cjevovod 2) Pregovarački TRIGMA d.o.o. Banja Luka 1.10.2013. 48.557,06 Službeni glasnik BiH 81/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka turbinskog ulja za potrebe redovnog održavanja i remonta TE Otvoreni TRIGMA d.o.o. Banja Luka 8.8.2014. 92.937,60 Službeni glasnik BiH 68/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka regulacionog uglja za potrebe redovnog održavanja i remonta TE Otvoreni TRIGMA d.o.o. Banja Luka 28.8.2014. 88.592,77 Službeni glasnik BiH 73/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka ulja i maziva Pregovarački TRIGMA d.o.o. Banja Luka 7.5.2015. 42.981,60 SG 41/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka ulja i maziva Pregovarački TRIGMA d.o.o. Banja Luka 12.6.2015. 199.388,60 SG 55/15
Toplana a.d. Prijedor Nabavka roba - Naftnog derivata,naftnog tečnog goriva lož ulje S (ulje za loženje) - mazuta za sezonu grijanja 2015./2016. Otvoreni TRIGMA d.o.o. Banja Luka 7.11.2015. 965.280,00 SG 91/15