SZR SAMAR

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 9: Iznos šds u količini od 294 m3 u odjelu 39 P.J. Gumjera-Careva Gora ŠU Srbac Pregovarački SZR SAMAR Kotor Varoš 6.12.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 10: Iznos šds u količini od 212 m3 u odjelu 40 P.J. Gumjera-Careva Gora ŠU Srbac Pregovarački SZR SAMAR Kotor Varoš 6.12.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 11: Iznos šds u količini od 177 m3 u odjelu 11/1 P.J. Gumjera-Careva Gora ŠU Srbac Pregovarački SZR SAMAR Kotor Varoš 6.12.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 12: Iznos šds u količini od 353 m3 u odjelu 12/1 P.J. Gumjera-Careva Gora ŠU Srbac Pregovarački SZR SAMAR Kotor Varoš 6.12.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 13: Iznos šds u količini od 356 m3 u odjelu 13/1 P.J. Gumjera-Careva Gora ŠU Srbac Pregovarački SZR SAMAR Kotor Varoš 6.12.2010. Službeni glasnik BiH 1/11