ENERGO-SERVIS d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo Isporuku rezervnih dijelova za VN i SN prekidače za OP Sarajevo Otvoreni ENERGO-SERVIS d.o.o. Istočno Sarajevo 15.7.2011. 149.830,30 Službeni glasnik BiH 61/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 3: Rezerni dijelovi za visokonaponske prekidače (400 kV i 110 kV) Otvoreni ENERGO-SERVIS d.o.o. Istočno Sarajevo 10.1.2012. 34.176,30 Službeni glasnik BiH 5/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 4: Rezervni dijelovi za srednjenaponske prekidače (35kV, 20 kV i 10 kV) Otvoreni ENERGO-SERVIS d.o.o. Istočno Sarajevo 10.1.2012. 48.300,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Rezervni dijelovi za VN i SN prekidače proizvođača Energoinvest Otvoreni ENERGO-SERVIS d.o.o. Istočno Sarajevo 29.6.2012. 40.973,00 Službeni glasnik BiH 52/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Rezervni dijelovi za VN i SN prekidače i rastavljače proizvođača Energoinvesta i Končara Otvoreni ENERGO-SERVIS d.o.o. Istočno Sarajevo, Grude 6.8.2013. 81.100,00 Službeni glasnik BiH 66/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabava 3 komada aktivnih (prekidnih) elemenata prekidača tip SFE14/I proizvođača Energoinvest i odvodnika prenapona 220kV Otvoreni ENERGO-SERVIS d.o.o. Istočno Sarajevo 6.2.2014. 64.724,00 Službeni glasnik BiH 12/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka rezervnih dijelova za VN i SN prekidače za potrebe Elektroprenos-a BiH OP Sarajevo Otvoreni ENERGO-SERVIS d.o.o. Istočno Sarajevo 19.2.2014. 95.773,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: Rezervni dijelovi za VN i SN prekidače Otvoreni ENERGO-SERVIS d.o.o. Istočno Sarajevo 2.9.2014. 102.268,07 Službeni glasnik BiH 73/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1 - Nabavka roba - opreme, materijala i rezervnih dijelova srednjenaponskih (SN) i visokonaponskih (VN) prekidača proizvođača ENERGOINVEST za potrebe održavanja postrojenja u transformatorskim stanicama Elektroprenosa BiH. Otvoreni ENERGO-SERVIS d.o.o. Istočno Sarajevo 28.9.2015. 299.844,00 SG 79/15