Rudarski institut d.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izrada elaborata o početku eksploatacije odlagališta šljake i pepela Jezero II Pregovarački Rudarski institut d.d. Mostar 18.7.2011. 48.000,00 Službeni glasnik BiH 61/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Projekat ranžirnog uređaja punih vagona na obrtaču vagona br. 1 Otvoreni Rudarski institut d.d. Tuzla 23.2.2015. 69.500,00 SG 20/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Usluga ispitivanja i atestiranja uzoraka čeličnih užadi i monolita transportnih gumenih traka Otvoreni Rudarski institut d.d. Tuzla 23.4.2015. 70.519,00 SG 36/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Lot 5- Usluga izrade elaborata o geomehaničkim ispitivanjima uglja i stijena pratećih naslaga Otvoreni Rudarski institut d.d. Tuzla 2.6.2015. 13.800,00 SG 49/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Periodično ispitivanje opreme (kranova, dizalica, cjevopolagača) Otvoreni Rudarski institut d.d. Tuzla 27.7.2015. 13.120,00 SG 63/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Lot 2 - Usluga izrade projektne dokumentacije - elektro dio Otvoreni Rudarski institut d.d. Tuzla 4.8.2015. 25.500,00 SG 64/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Lot 3 - Usluga izrade elaborata o ispitivanju eksplozivnih, zapaljivih i agresivnih osobina ugljene prašine i klasifikacije jamskih prostorija od opasne ugljene prašine Otvoreni Rudarski institut d.d. Tuzla 4.8.2015. 22.500,00 SG 64/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Lot 4 - Usluga izrade studije sa proračunima uticaja rudarskih radova pripreme i otkopovanja u jami Raspotočje Otvoreni Rudarski institut d.d. Tuzla 4.8.2015. 34.500,00 SG 64/15
RMU Banovići d.d. Banovići Kontrola i ispitivanje elemenata Otvoreni Rudarski institut d.d. Tuzla 20.8.2015. 142.480,00 SG 74/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Lot 1 - LOT-1 Izrada projektne dokumentacije rudarsko-mašinski dio Otvoreni Rudarski institut d.d. Tuzla 23.10.2015. 70.000,00 SG 85/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Inoviranje i dopuna projekta proširenja i uređenja deponije šljake i pepela -Angažovanje konsultanta u projektu Uređenja i proširenja deponije šljake i pepela u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj i u postupku upravljanja deponijom Otvoreni Rudarski institut d.d. Tuzla 28.10.2015. 68.500,00 SG 85/15

Rudarski institut d.d. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Izvođenje radova istražnog bušenja i laboratorijska ispitivanja uglja i pratećih naslaga u istražnom i eksploatacionom polju RMU Kakanj i geomehanička ispitivanja, te izrada izvještaja o rezultatima provedenih istraživanja Otvoreni Geo-Marić d.o.o., Inspekt RGH Sarajevo, Rudarski institut d.d. Mostar, Sarajevo, Tuzla 31.5.2012. 663.332,81 Službeni glasnik BiH 47/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izrada Studije: Uticaj kvaliteta uglja na troškove proizvodnje električne energije i cijenu uglja Otvoreni MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO, Rudarski institut d.d. Sarajevo, Tuzla 14.4.2014. 118.900,00 Službeni glasnik BiH 33/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Dodatni radovi za izvođenje geoloških, geotehničkih, geofizičkih i seizmoloških istražnih radova za HE Vranduk za nivo glavnog projekta Pregovarački Konzorcij Geosonda d.o.o., Rudarski institut d.d. Zenica, Tuzla 11.7.2014. 35.739,40 Službeni glasnik BiH 77/14