MACOT SOL d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 1: 9.250 tona soli NaCI Otvoreni MACOT SOL d.o.o. Mostar 26.7.2011. 1.873.487,00 Službeni glasnik BiH 63/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 3: 350 tona soli CaCl2 Otvoreni MACOT SOL d.o.o. Mostar 26.7.2011. 320.701,50 Službeni glasnik BiH 63/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci, transportu i istovaru CaCI2 pakovana u vreće 25 ili 50 kg Otvoreni MACOT SOL d.o.o. Mostar 29.8.2011. 93.900,00 Službeni glasnik BiH 74/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 1: 7.500 tona soli NaCl Otvoreni MACOT SOL d.o.o. Mostar 28.8.2012. 1.367.025,00 Službeni glasnik BiH 72/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 3: 396 tona soli CaCl2 Otvoreni MACOT SOL d.o.o. Mostar 30.8.2012. 306.262,44 Službeni glasnik BiH 72/12
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 3: Nabavka soli Otvoreni MACOT SOL d.o.o. Mostar 17.10.2012. 93.000,00 Službeni glasnik BiH 85/12
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 1: Nabavka, transport i isporuka NaCl refuzna, 4.500 tona Otvoreni MACOT SOL d.o.o. Mostar 18.12.2012. 751.500,00 Službeni glasnik BiH 105/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 1: 6.000 tona morske soli NaCl Otvoreni MACOT SOL d.o.o. Mostar 6.9.2013. 1.026.900,00 Službeni glasnik BiH 71/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 3: 220 tona soli CaCl2 Otvoreni MACOT SOL d.o.o. Mostar 6.9.2013. 161.700,00 Službeni glasnik BiH 71/13
CESTE d.d. Mostar Lot 1- Nabavka 1200 t soli Otvoreni MACOT SOL d.o.o. Mostar 11.11.2013. 178.920,00 Službeni glasnik BiH 14/14
CESTE d.d. Mostar Lot 2- Nabava 1.000 tona NaCl Otvoreni MACOT SOL d.o.o. Mostar 19.12.2013. 185.000,00 Službeni glasnik BiH 14/14
Ceste d.d. Mostar Lot 1 - Nabava i transport 1350 t NaCl soli za ceste u nepromočivim džambo vrećama Otvoreni MACOT SOL d.o.o. Mostar 19.11.2014. 208.305,00 SG 03/15
Ceste d.d. Mostar Lot 2 - Nabava i transport 400 t NaCl soli za ceste pakovane u PVC vreće od po 50 kg i povezane i složene na paleti od 1000 kg Otvoreni MACOT SOL d.o.o. Mostar 19.11.2014. 73.040,00 SG 03/15
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 3 - Sol CaCl2 Otvoreni MACOT SOL d.o.o. Mostar 7.1.2015. 189.728,00 SG 17/15
Kantonalna direkcija za puteve SBK Nabavka 1000 tona soli NaCl granulacija 0-4 mm, za sprečavanje poledice na regionalnim putevima na području SBK-a/ KSB za zimu 2015/2016 godine Otvoreni MACOT SOL d.o.o. Mostar 5.11.2015. 151.800,00 SG 87/15
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 1 - Nabavka 5.750 tona morske ili kamene soli NaCl Otvoreni MACOT SOL d.o.o. Mostar 30.11.2015. 759.665,00 SG 93/15
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 2 - 2.200 tona industrijske soli NaCl Otvoreni MACOT SOL d.o.o. Mostar 30.11.2015. 356.400,00 SG 93/15
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 3 - 286 tona CaCl2 Otvoreni MACOT SOL d.o.o. Mostar 30.11.2015. 218.790,00 SG 93/15
JU Zavod za prostorno uređenje Bihać Nabavka soli za posipanje cesta Otvoreni MACOT SOL d.o.o. Mostar 17.11.2015. 47.908,00 SG 99/15