ACŠ Auto centar Školjić d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Žepče Sanitetsko vozilo Konkurentski ACŠ Auto centar Školjić d.o.o. Tešanj 7.6.2011. 56.229,03 Službeni glasnik BiH 63/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Lot 2: Nabavka transportnih (teretnih) vozila Otvoreni ACŠ Auto centar Školjić d.o.o. Tešanj 13.9.2011. 73.377,41 Službeni glasnik BiH 82/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Lot 1: Nabavka originalnih auto dijelova iz programa VW Otvoreni ACŠ Auto centar Školjić d.o.o. Tešanj 20.12.2012. 222.000,00 Službeni glasnik BiH 1/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1-Nabavka putničkog vozila Otvoreni ACŠ Auto centar Školjić d.o.o. Tešanj 30.12.2013. 51.273,50 Službeni glasnik BiH 14/14
Dom zdravlja Žepče Otvoreni postupak nabavke sanitetskog vozila u JU Dom zdravlja sa stacionarom Žepče na osnovu odluke Upravnog odbora broj: 01-383/14 od 29.09.2014.godine Otvoreni ACŠ Auto centar Školjić d.o.o. Tešanj 15.12.2014. 61.900,00 SG 01/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Lot 1- Sukcesivna nabavka originalnih auto dijelova iz programa VW Otvoreni ACŠ Auto centar Školjić d.o.o. Tešanj 2.2.2015. 200.000,00 SG 15/15