BRANKOM d.o.o. Laktaši

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka rezervnih dijelova i lanaca za traktor Otvoreni BRANKOM d.o.o. Laktaši Laktaši 23.7.2011. 150.401,01 Službeni glasnik BiH 63/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Radovi na sječi, izradi, privlačenju i iznosu ŠDS Potoci-Resanovača, odjel 45 Otvoreni BRANKOM d.o.o. Laktaši Laktaši 24.2.2011. 95.889,53 Službeni glasnik BiH 96/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Radovi na sječi, izradi, privlačenju i iznosu ŠDS Bibija-Ribnik, odjel 23 Otvoreni BRANKOM d.o.o. Laktaši Laktaši 24.2.2011. 79.884,97 Službeni glasnik BiH 96/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Radovi na sječi, izradi, privlačenju i iznosu ŠDS Bibija-Ribnik, odjel 57 Otvoreni BRANKOM d.o.o. Laktaši Laktaši 27.7.2011. 124.856,36 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka rezervnih dijelova i lanaca za traktore Otvoreni BRANKOM d.o.o. Laktaši Laktaši 18.7.2012. 201.855,00 Službeni glasnik BiH 58/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka auto guma Pregovarački BRANKOM d.o.o. Laktaši Laktaši 27.2.2013. 22.835,00 Službeni glasnik BiH 22/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Nabavka rezervnih dijelova za šumske zglobne traktore LKT 81 T Otvoreni BRANKOM d.o.o. Laktaši Laktaši 14.5.2013. 227.000,00 Službeni glasnik BiH 40/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka rezervnih dijelova i lanaca za traktore Otvoreni BRANKOM d.o.o. Laktaši Laktaši 27.6.2013. 224.962,09 Službeni glasnik BiH 55/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka auto guma Pregovarački BRANKOM d.o.o. Laktaši Laktaši 15.7.2013. 21.747,50 Službeni glasnik BiH 59/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka auto guma Otvoreni BRANKOM d.o.o. Laktaši Laktaši 18.4.2014. 76616,00 Službeni glasnik BiH 33/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Nabavka rezervnih dijelova za šumske zglobne traktore LKT 81 Otvoreni BRANKOM d.o.o. Laktaši Laktaši 8.4.2014. 300.000,00 Službeni glasnik BiH 34/14
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 1: Nabavka rezervnih dijelova za LKT traktore Otvoreni BRANKOM d.o.o. Laktaši Laktaši 19.12.2014. 212.774,00 Službeni glasnik BiH 101/14
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2: Nabavka rezervnih dijelova za Eco Truck Hittner traktore Otvoreni BRANKOM d.o.o. Laktaši Laktaši 19.12.2014. 23.847,00 Službeni glasnik BiH 101/14
Šumsko gazdinstvo Gradiška Gradiška Lot 1- Usluge održavanja i popravke zglobnih traktora i autobusa Otvoreni BRANKOM d.o.o. Laktaši Laktaši 23.4.2015. 10.862,00 SG 34/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Nabavka rezervnih dijelova za šumske zglobne traktre marke LKT 81 T Otvoreni BRANKOM d.o.o. Laktaši Laktaši 20.4.2015. 300.000,00 SG 41/15