VOĆE-KOMERC d.o.o. Prijedor

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom za penzionere i stara lica Prijedor Lot 2: Ugovor o nabavci roba za potrebe kuhinje Otvoreni VOĆE-KOMERC d.o.o. Prijedor Prijedor 29.7.2011. 94.152,00 Službeni glasnik BiH 63/11
Dom za penzionere i stara lica Prijedor Lot 3: Ugovor o nabavci sredstava i materijala za higijenu i održavanje prostora Otvoreni VOĆE-KOMERC d.o.o. Prijedor Prijedor 29.7.2011. 22.335,00 Službeni glasnik BiH 63/11
JU Dom za starija lica Prijedor Sukcesivna nabavka prehrambene i kolonijalne robe za potrebe ishrane korisnika Doma Otvoreni VOĆE-KOMERC d.o.o. Prijedor Prijedor 1.7.2013. 101.211,45 Službeni glasnik BiH 55/13
JU Dom za starija lica Prijedor Nabavka prehrambenih namirnica za potrebe korisnika Doma. Otvoreni VOĆE-KOMERC d.o.o. Prijedor Prijedor 15.11.2015. 146.403,44 SG 97/15