Termomontaža a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Banja Luka Remont grijača za sanitarnu vodu - bojlera u kotlarnici Paprikovac Otvoreni Termomontaža a.d. Banja Luka Banja Luka 25.7.2011. 57.622,50 Službeni glasnik BiH 63/11
Centralna banka BiH Lot 4: Ugovor o nabavci radova za izgradnju poslovnog objekta Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH u Banja Luci Otvoreni Termomontaža a.d. Banja Luka Banja Luka 25.8.2011. 609.538,53 Službeni glasnik BiH 82/11
Orao a.d. Bijeljina Nabavka opreme za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju, montaža, puštanje u rad i probni rad Otvoreni Termomontaža a.d. Banja Luka Banja Luka 23.4.2012. 130.351,00 Službeni glasnik BiH 36/12
Centralna banka BiH Lot 4: Dodatni radovi u okviru izvođenja mašinskih instalacija u sklopu izgradnje poslovnog objekta Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH u Banjoj Luci Pregovarački Termomontaža a.d. Banja Luka Banja Luka 1.3.2013. 79.704,00 Službeni glasnik BiH 32/13
Centralna banka BiH Enterijerski radovi na stropovima brojačnica i sale za sastanke u sklopu izgradnje objekta Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH Ubrzani Termomontaža a.d. Banja Luka Banja Luka 26.7.2013. 81.472,82 Službeni glasnik BiH 85/13