Konis d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Ceste FBiH d.o.o. Održavanje čistoće poslovne zgrade Otvoreni Konis d.o.o. Sarajevo 1.8.2011. 46.200,00 Službeni glasnik BiH 63/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Održavanje čistoće poslovne zgrade Otvoreni Konis d.o.o. Sarajevo 1.8.2011. 46.200,00 Službeni glasnik BiH 65/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Održavanje higijene na 2099,92 m2 Pregovarački Konis d.o.o. Sarajevo 15.3.2012. 9.218,64 Službeni glasnik BiH 29/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Svakodnevno održavanje čistoće poslovne zgrade za dodatni dvomjesečni period Pregovarački Konis d.o.o. Sarajevo 7.9.2012. 7.822,22 Službeni glasnik BiH 72/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Održavanje higijene Pregovarački Konis d.o.o. Sarajevo 31.10.2012. 2.625,00 Službeni glasnik BiH 90/12
JP Ceste FBiH d.o.o. Usluge čišćenja zgrada i upravljanja imovinom Otvoreni Konis d.o.o. Sarajevo 9.11.2012. 50.340,00 Službeni glasnik BiH 94/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluge održavanja higijene radnih i sanitarnih prostora, transportne i vanredne usluge, kurirske usluge i usluge pranja vozila Pregovarački Konis d.o.o. Sarajevo 21.8.2013. 340.586,10 Službeni glasnik BiH 81/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Dodatne usluge održavanja čistoće poslovne zgrade Pregovarački Konis d.o.o. Sarajevo 12.11.2013. 18.080,00 Službeni glasnik BiH 93/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Angažovanje radnica/ka na održavanju higijene Otvoreni Konis d.o.o. Sarajevo 21.11.2013. 269.000,00 Službeni glasnik BiH 93/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Svakodnevno održavanje čistoće i jednokratno pranje fasade Pregovarački Konis d.o.o. Sarajevo 3.3.2014. 18.080,00 Službeni glasnik BiH 20/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluge čišćenja zgrada i upravljanja imovinom Pregovarački Konis d.o.o. Sarajevo 18.3.2014. 164.457,75 Službeni glasnik BiH 24/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluga održavanja higijene poslovnih, zajedničkih i sanitarnih prostora, transportne i kurirske usluge, usluge pranja vozila Pregovarački Konis d.o.o. Sarajevo 28.5.2014. 183.461,10 Službeni glasnik BiH 50/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluga održavanja higijene poslovnih, zajedničkih i sanitarnih prostora, transportne i kurirske usluge, usluge pranja vozila za potrebe Direkcije Društva JP EP BiH d.d. Sarajevo i Podružnice Elektrodistribucija Sarajevo Pregovarački Konis d.o.o. Sarajevo 15.7.2014. 186.461,10 Službeni glasnik BiH 58/14
JP Ceste FBiH d.o.o. Dodatne usluge održavanja čistoće poslovne zgrade Pregovarački Konis d.o.o. Sarajevo 17.8.2014. 12.635,00 Službeni glasnik BiH 62/14
JP Ceste FBiH d.o.o. Održavanje čistoće poslovne zgrade Otvoreni Konis d.o.o. Sarajevo 26.9.2014. 43.120,00 Službeni glasnik BiH 85/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluga održavanja higijene unutrašnjih i vanjskih prostora PTZ i angažovanje uposlenika za pomoćne poslove za potrebe PTZ i angažovanje uposlenika za pomoćne poslove Pregovarački Konis d.o.o. Sarajevo 21.11.2014. 181.105,70 Službeni glasnik BiH 94/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo / Elektroprenos - Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Usluga održavanja higijene unutrašnjih i vanjskih prostora poslovne tehničke zgrade (PTZ) i angažovanje uposlenika za pomoćne poslove za potrebe Direkcije Društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka - Operativno područje Sarajevo Otvoreni Konis d.o.o. Sarajevo 10.4.2015. 786.499,20 SG 41/15
Centralna banka BiH Čišćenje zgrade Pregovarački Konis d.o.o. Sarajevo 7.7.2015. 40.000,00 SG 64/15
JP Ceste FBiH d.o.o. Održavanje čistoće poslovne zgrade Pregovarački Konis d.o.o. Sarajevo 2.10.2015. 12.530,00 SG 79/15