Faring d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Mjerna drive-test oprema (SW/HW) za autdoor/indoor mjerenje radio parametara, testiranje funkcionalnosti i optimizaciju performansi mobilnih GSM/GPRS/EDGE 900/1800 i UMTS (WCDMA)/HsxPA 900/2100 radio mreža - Usluge instalacije i testiranje SW/HW mjerne opreme - On-site obuka za 16 zaposlenika Otvoreni Faring d.o.o. Sarajevo 1.8.2011. 359.890,00 Službeni glasnik BiH 65/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Rekalibracija instrumentata za mjerenje refleksije horizontalne i vertikalne signalizacije na magistralnim cestama u Federaciji BiH Pregovarački Faring d.o.o. Sarajevo 23.5.2012. 17.042,74 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Kompletiranje opreme u kolima radar po pregovaračkom postupku bez objave obavještenja broj 10304-PP-19/12 Pregovarački Faring d.o.o. Sarajevo 12.3.2012. 35.888,00 Službeni glasnik BiH 60/12
Komunalno preduzeće Komunalac a.d. Laktaši Nabavka kamiona smećara sa minimalnom zapreminom tovarnog sanduka 16 metara kubnih Pregovarački Faring d.o.o. Sarajevo 27.7.2012. 204.800,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Grad Istočno Sarajevo Nabavka specijalnog navalnog vatrogasnog vozila sa nadogradnjom Otvoreni Faring d.o.o. Sarajevo 5.1.2012. 245.700,00 Službeni glasnik BiH 90/12
JP Putevi Republike Srpske Nabavka uređaja za kontrolu slanosti kolovoza, uređaja za kontrolu refleksije vertikalne signalizacije i vaga za kontrolu opterećenja Otvoreni Faring d.o.o. Sarajevo 14.11.2012. 1.072.000,00 Službeni glasnik BiH 98/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Kompletiranje i servisiranje opreme u kolima radara Pregovarački Faring d.o.o. Sarajevo 14.12.2012. 30.628,00 Službeni glasnik BiH 105/12