Enol d.o.o

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Sudska policija BiH Lot 22: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Goraždu Otvoreni Enol d.o.o Goražde 17.12.2010. 8.820,00 Službeni glasnik BiH 3/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Nabavka guma za vozila Otvoreni Enol d.o.o Goražde 2010. 41.337,99 Službeni glasnik BiH 16/11
Sudska policija FBIH Lot 5: Vulkanizerske usluge i usluge pranja službenih motornih vozila u Goraždu Pregovarački Enol d.o.o Goražde 14.2.2011. 85,80 Službeni glasnik BiH 18/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Pružanje vulkanizerskih usluga, usluga čišćenja i pranja motornih vozila Otvoreni Enol d.o.o Goražde 11.7.2011. 43,59 Službeni glasnik BiH 57/11
Vlada BPK, Goražde Lot 1: Pružanje usluga sukcesivne isporuke sredstava za održavanje voznog parka u vlasništvu BPK-a Goražde Otvoreni Enol d.o.o Goražde 15.6.2011. 100.434,78 Službeni glasnik BiH 74/11
Vlada BPK, Goražde Lot 2: Pružanje usluga održavanja voznog parka u vlasništvu BPK-a Goražde Otvoreni Enol d.o.o Goražde 19.8.2011. 147,42 Službeni glasnik BiH 74/11
Vlada BPK, Goražde Isporuka goriva za službena motorna vozila i lož-ulja za kotlovnice Otvoreni Enol d.o.o Goražde 30.12.2011. 919.572,65 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde Lot 1: Nabavka goriva za 2012 godinu Otvoreni Enol d.o.o Goražde 25.1.2012. 123.329,70 Službeni glasnik BiH 13/12
JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde Lot 2: Nabavka maziva za 2012 godinu Otvoreni Enol d.o.o Goražde 25.1.2012. 23.357,20 Službeni glasnik BiH 13/12
JKP 6. mart d.o.o. Goražde Lot 5: Gorivo i mazivo Otvoreni Enol d.o.o Goražde 7.5.2012. 261.421,50 Službeni glasnik BiH 47/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Usluge snabdijevanja vozila Podružnice Elektrodistribucije Sarajevo, PJ Goražde tečnim gorivima Otvoreni Enol d.o.o Goražde 23.2.2012. 60.655,00 Službeni glasnik BiH 56/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Nabavka pogonskog goriva za motorna vozila Direkcije Goražde Otvoreni Enol d.o.o Goražde 20.9.2012. 44.748,00 Službeni glasnik BiH 79/12
JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde Lot 1: Nabavka goriva Otvoreni Enol d.o.o Goražde 10.12.2012. 102.515,40 Službeni glasnik BiH 102/12
Vlada BPK, Goražde Sukcesivna isporuka sredstava za održavanje voznog parka u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (autodijelovi) Otvoreni Enol d.o.o Goražde 8.4.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 30/13
Vlada BPK, Goražde Pružanje usluga održavanja voznog parka u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Otvoreni Enol d.o.o Goražde 8.4.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 30/13
JKP 6. mart d.o.o. Goražde Lot 3: Nabavka nafte D1 ili EURO5, benzin, hidraulična i motorna ulja Otvoreni Enol d.o.o Goražde 29.4.2013. 254.337,61 Službeni glasnik BiH 34/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Usluge snabdijevanja vozila Podružnice Elektrodistribucija, Sarajevo, PJ Goražde tečnim gorivima Pregovarački Enol d.o.o Goražde 17.4.2013. 12.000,00 Službeni glasnik BiH 36/13
Vlada BPK, Goražde Sukcesivna isporuka goriva za službena motorna vozila u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Otvoreni Enol d.o.o Goražde 28.6.2013. 251.280,00 Službeni glasnik BiH 59/13
Opština Goražde Nabavka goriva, maziva i autokozmetike Otvoreni Enol d.o.o Goražde 12.9.2013. 53.000,00 Službeni glasnik BiH 73/13
Opština Višegrad Lot 3: Nabavka putničkog vozila srednje klase Otvoreni Enol d.o.o Goražde 16.9.2013. 30.680,34 Službeni glasnik BiH 79/13
Sudska policija FBIH Lot 10: Vulkanizerske usluge i usluge pranja Otvoreni Enol d.o.o Goražde 29.11.2013. 82,05 Službeni glasnik BiH 98/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Usluge snabdijevanja vozila Podružnice Elektrodistribucija Sarajevo tečnim gorivima i mazivima na području BPK Goražde Otvoreni Enol d.o.o Goražde 26.8.2013. 128.000,00 Službeni glasnik BiH 103/13
JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde Lot 1: Nabavka goriva za 2014. cca. 42000 l Otvoreni Enol d.o.o Goražde 21.1.2014. 100.000,00 Službeni glasnik BiH 10/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Nabavka pogonskog goriva za motorna vozila Otvoreni Enol d.o.o Goražde 6.3.2014. 40.621,20 Službeni glasnik BiH 20/14
Vlada BPK, Goražde Sukcesivno pružanje usluga održavanja voznog parka Otvoreni Enol d.o.o Goražde 21.4.2014. 281,04 Službeni glasnik BiH 39/14