BBS d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta FBiH Nabavka računarske opreme za Informacijski sistem registra MSP-a (ISR MSP) Otvoreni BBS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.12.2010. 596.668,29 Službeni glasnik BiH 3/11
Republička uprava civilne zaštite Rezervni dijelovi za terenska vozila Land Rover Defender Konkurentski BBS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2010. 15.519,82 Službeni glasnik BiH 11/11
Služba za zapošljavanje ZDK Nabavka računarske robe Otvoreni BBS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.3.2011. 90.688,00 Službeni glasnik BiH 20/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 21: Usluge servisiranja računarske opreme Otvoreni BBS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.2.2011. 3.919,50 Službeni glasnik BiH 20/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Usluge održavanja IT opreme Otvoreni BBS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2011. 79.604,00 Službeni glasnik BiH 22/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2: Oprema za Disaster recovery back-up system za potrebe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Otvoreni BBS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.4.2011. 176.912,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Općinski sud u Sarajevu Usluge održavanja računarske i kancelarijske opreme Otvoreni BBS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.5.2011. Službeni glasnik BiH 46/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Održavanje servera i sistema za pohranu i back up podataka u data centrima Otvoreni BBS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.7.2011. 118.079,70 Službeni glasnik BiH 57/11
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Predmet ugovora je Nabavka usluga održavanja administracije servera na kome se nalaze registri Agencije. Otvoreni BBS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.8.2011. 12.478,05 Službeni glasnik BiH 80/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 3: Tablet računari Otvoreni BBS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.5.2012. 498.500,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Održavanje servera i sistema za pohranu i backup podataka u data centrima za potrebe pravosudnog informacionog sistema Pregovarački BBS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.10.2012. 30.674,20 Službeni glasnik BiH 83/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Aneks I na osnovni Ugovor 05-EDSA/11 Usluge održavanja IT opreme Pregovarački BBS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.11.2012. 14.700,00 Službeni glasnik BiH 100/12
BH Telecom d.d. Sarajevo BH Mobile Disaster Recovery Otvoreni BBS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.3.2013. 854.975,00 Službeni glasnik BiH 20/13