MEDICAL export- import d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Banja Luka Otvoreni postupak radi održavanja medicinske opreme proizvođača General Electric Otvoreni MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 11.1.2011. 34.960,00 Službeni glasnik BiH 3/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Kardialna sonda kom. 1 Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 10.300,00 Službeni glasnik BiH 11/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu AB2-7 sonda - kom. 1 Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 14.273,51 Službeni glasnik BiH 11/11
Opća bolnica Tešanj Grupa 1, Lot 1: Cirkulami stapleri Otvoreni MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 25.8.2010. 35.508,00 Službeni glasnik BiH 13/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 1: Servisiranje plazma sterilizatora (STERAD NX) i servisiranje mašina za zavarivanje folija za plazma sterilizaciju HS 1000 Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 18.2.2011. 14.000,00 Službeni glasnik BiH 18/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Sječa i izvoz šumskih drvnih sortimenata u odjeljenju 54 GJ Gornja Stupčanica u količini od 3869,00 m3 Otvoreni MEDICAL export- import d.o.o. Han Pijesak 14.2.2011. Službeni glasnik BiH 22/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Transportni respirator za bebe/djecu, 1 kom. Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 29.914,53 Službeni glasnik BiH 27/11
JU Bolnica Travnik Lot 1: Digitalni radio/vaskularni ultrazvučni aparat Otvoreni MEDICAL export- import d.o.o. Mostar Službeni glasnik BiH 42/11
JU Bolnica Travnik Lot 2: Inkubator Otvoreni MEDICAL export- import d.o.o. Mostar Službeni glasnik BiH 42/11
JU Bolnica Travnik Anesteziološki aparat Otvoreni MEDICAL export- import d.o.o. Mostar Službeni glasnik BiH 42/11
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Usluge servisa CT aparata, model: ML02F GE Med i cal systems, tip: 2261763, za potrebe Službe za RTG i ultrazvučnu dijagnostiku Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 24.5.2011. 25.938,00 Službeni glasnik BiH 46/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka potrošnog materijala za plazma sterilizaciju za potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla (ponovna objava). Otvoreni MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 30.9.2011. 66.620,20 Službeni glasnik BiH 86/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Sječa, izrada i izvoz šumskih drvnih sortimenata u odjeljenju 118 PJ Gornja Stupčanica u količini od 5029,47 m3 Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Han Pijesak 9.9.2011. Službeni glasnik BiH 86/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Sječa, izrada, izvoz šumskih drvnih sortimenata u odjeljenju 101 P.J. Gornja Stupčanica u količini od 4883,36 m3 Otvoreni MEDICAL export- import d.o.o. Han Pijesak 12.9.2011. Službeni glasnik BiH 86/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Inkubator 1 kom Otvoreni MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 11.965,81 Službeni glasnik BiH 92/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Monitori za praćenje vitalnih parametara (11 kom) Otvoreni MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 80.854,70 Službeni glasnik BiH 92/11
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Nabavka medicinske opreme za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu - PET/CT scanner Otvoreni MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 2.12.2011. 5.094.017,09 Službeni glasnik BiH 98/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Rezervni dijelovi za aparat SIGNA HD 1,5 T Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 12.12.2011. 23.270,00 Službeni glasnik BiH 100/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Rezervni dijelovi za aparat VIVID I Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 12.12.2011. 4.884,55 Službeni glasnik BiH 100/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Rezervni dijelovi za aparat - Treadmill-CAM USB A/T Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 16.12.2011. 9.211,20 Službeni glasnik BiH 1/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Rezervni dijelovi za aparat - Voluson 730 Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 16.12.2011. 18.050,00 Službeni glasnik BiH 1/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Sječa, izrada i izvoz ŠDS u odjelu 108 P.J. Gornja Stupčanica, na području Š.G. Visočnik Han Pijesak Otvoreni MEDICAL export- import d.o.o. Han Pijesak 16.1.2012. 117.562,55 Službeni glasnik BiH 13/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Nabavka UZ digitalnog uređaja Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 17.2.2012. 64.102,56 Službeni glasnik BiH 34/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Radovi na sječi i izvozu ŠDS u odjelima 96,97 i 98 GJ GS, na području ŠG Romanija Sokolac Otvoreni MEDICAL export- import d.o.o. Han Pijesak 31.5.2012. 60.545,49 Službeni glasnik BiH 47/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka medicinske opreme po T 063-12 Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 7.5.2012. 29.300,00 Službeni glasnik BiH 48/12