Middle point electronics d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka i instalacija sistema tehničke zaštite Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 31.12.2010. 842.124,30 Službeni glasnik BiH 3/11
Sudska policija FBIH Lot 1: Održavanje i servisiranje opreme za kontra-diverzionu zaštitu u Sudskoj policiji FBiH Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 23.12.2010. 64.102,40 Službeni glasnik BiH 3/11
Sudska policija FBIH Lot 3: Održavanje i servisiranje sistema radio veze u Sudskoj policiji FBiH Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 23.12.2010. 12.245,93 Službeni glasnik BiH 3/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 1: Usluga servisiranja i održavanja kontradiverzione opreme Pregovarački Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 31.12.2010. 117,00 Službeni glasnik BiH 7/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 2: Usluga servisiranja i održavanja opreme za videonadzor Pregovarački Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 31.12.2010. 14,00 Službeni glasnik BiH 7/11
Opština Stari Grad Sarajevo Telemetrijska daljinska stanica za potrebe Službe CZ Općine Stari Grad Sarajevo Konkurentski Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 15.2.2011. 17.766,45 Službeni glasnik BiH 15/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Instaliranje video nadzora u poslovne objekte na području ZE-DO kantona Podružnice Elektrodistribucija Zenica Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 01.02.2011. 11.536,00 Službeni glasnik BiH 15/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 24: Usluge servisiranja i popravke metal detektorskih vrata i rentgena Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 11.2.2011. 32.006,52 Službeni glasnik BiH 20/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Održavanje sistema tehničke zaštite objekata Direkcije Goražde Pregovarački Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 8.8.2011. 12.000,00 Službeni glasnik BiH 66/11
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Storage server GVD NVR M 620-CO032 ili ekvivalent Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 26.8.2011. 87.075,00 Službeni glasnik BiH 70/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Lot 8: Isporuka sigurnosnih kofera Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 6.9.2011. 11.115,00 Službeni glasnik BiH 82/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Nabavka elektrohemijskih uređaja za zaštitu sigurnosnih kasa u vozilima za potrebe JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 6.9.2011. 23.400,00 Službeni glasnik BiH 82/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Metaldetektorska vrata i ručni metaldetektori za zgradu institucija BiH u Mostaru Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 8.11.2011. 14.038,00 Službeni glasnik BiH 92/11
Sudska policija FBIH Lot 6: Održavanje i servisiranje opreme za kontradiverzionu zaštitu Sudske policije u FBIH Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 12.12.2011. 64.102,40 Službeni glasnik BiH 1/12
Sudska policija FBIH Lot 7: Održavanje i servisiranje sistema (opreme) video nadzora Sudske policije u Federaciji BiH Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 12.12.2011. 4.571,05 Službeni glasnik BiH 1/12
Sudska policija FBIH Lot 8: Održavanje i servisiranje sistema radio veze Sudske policije u Federaciji BiH Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 12.12.2011. 10.916,95 Službeni glasnik BiH 1/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 1: Nabavka usluge godišnje održavanje sistema tehničke zaštite (vatrodojava, protivprovala, videonadzor, sistem za reg. radnog vremena) instaliranih po objektima BH Telecoma na području TK za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 14.5.2012. 51.000,00 Službeni glasnik BiH 40/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Lot 1: X-ray za ručni prtljag (HI-SCAN 6040aTiX ili odgovorajući ekvivalent) Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 20.6.1912. 554.092,00 Službeni glasnik BiH 50/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Lot 2: X-ray za odvojeni prtljag (HI-SCAN 100100V-2is ili odgovarajući ekvivalent) Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 20.6.1912. 187.904,00 Službeni glasnik BiH 50/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Lot 3: Detektor za otkrivanje tečnog eksploziva (LED EMA-3 ili odgovarajući ekvivalent) Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 20.6.1912. 56.509,00 Službeni glasnik BiH 50/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Lot 4: Metal detektor za obuću (SAMD ili odgovarajući ekvivalent) Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 20.6.1912. 20.979,00 Službeni glasnik BiH 50/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Proširenje sistema video nadzor za potrebe podružnice Elektrodistribucije Sarajevo Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 6.3.2012. 31.568,00 Službeni glasnik BiH 56/12
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 1: Pružanje usluga servisiranja i održavanja kontradiverzione opreme Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 27.6.2012. 91.202,99 Službeni glasnik BiH 58/12
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 2: Pružanje usluga servisiranja i održavanja opreme za videonadzor Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 27.6.2012. 4.061,53 Službeni glasnik BiH 58/12
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 1: Nabavka usluga servisiranja i održavanja uređaja i opreme za kontrolu pristupa Pregovarački Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 9.8.2012. 772, 00 Službeni glasnik BiH 66/12

Middle point electronics d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Lot 1: Dva periodična pregleda ispravnosti i funkcionalnosti sistema tehničke zaštite objekata (vatrodojava, protuprovala, panic rasvjeta i videonadzor) na objektima RD Sarajevo koji imaju instalirane navedene - 69 objekata na prostoru Kantona Sarajevo Otvoreni Middle point electronics d.o.o., Filling d.o.o. Sarajevo 24.5.2012. 10.350,00 Službeni glasnik BiH 45/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Lot 2: Usluge održavanja, servisiranja i zamjena rezervnih dijelova (u slučaju kvara na opremi) Otvoreni Middle point electronics d.o.o., Filling d.o.o. Sarajevo 24.5.2012. 105.000,00 Službeni glasnik BiH 45/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluge fizičko - tehničke zaštite ljudi i imovine u objektima i prostorima JP Elektropriovreda BiH d.d.-Sarajevo i transporta novca Otvoreni Grupa ponuđača: SOKO BH d.o.o., FLEK d.o.o., COBRA-SECURITY d.o.o. , POBJEDA -SIGURNOST d.o.o., CONDOR d.o.o., Middle point electronics d.o.o., BB GARD SECURITY d.o.o., SECURITAS d.o.o. Tuzla, Brčko, Tuzla, Goražde, Zenica, Sarajevo, Bugojno, Mostar 11.11.2014. 9.947.582,26 Službeni glasnik BiH 89/14