MES d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Žepče Lot 2: Usluge servisiranja medicinske opreme Otvoreni MES d.o.o. Zenica 23.12.2010. 70,20 Službeni glasnik BiH 3/11
JU Bolnica Travnik Lot 16: Električni autoklav za MIK - 1 kom. Otvoreni MES d.o.o. Zenica Službeni glasnik BiH 63/11
Dom zdravlja Zavidovići Lot 15: Vrećice za infektivni otpad Otvoreni MES d.o.o. Zenica 20.1.2012. 1.800,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Opća bolnica Tešanj Lot 10: Reagensi i ostali materijal za aparat BT 1500 Otvoreni MES d.o.o. Zenica 7.6.2012. 10.303,68 Službeni glasnik BiH 68/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Redovno održavanje i interventno srevisiranje aparata za tretman medicinskog otpada Pregovarački MES d.o.o. Zenica 6.9.2012. 45.000,00 Službeni glasnik BiH 79/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 22: Reagensi za hematološki brojač Colter ACT 8 Otvoreni MES d.o.o. Zenica 21.1.2013. 1.822,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Zavod za javno zdravstvo TK Lot 1: UV lampa (fiksna) Otvoreni MES d.o.o. Zenica 30.12.2013. 2.816,00 Službeni glasnik BiH 8/14
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 11: Mikrobiološka dijagnostika - testovi serološki za dokazivanje virusa i bakterija Otvoreni MES d.o.o. Zenica 1.8.2014. 1.180,00 Službeni glasnik BiH 68/14
Zavod za javno zdravstvo FBiH Lot 1: Servis i nabavka rezervnih dijelova za laboratorijska grijaća i rashladna tijela Otvoreni MES d.o.o. Zenica 20.6.2014. 4.160,64 Službeni glasnik BiH 77/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Redovnog održavanja i interventnog servisiranja aparata za obradu infektivnog medicinskog otpada (SINTION I SINShredd) Pregovarački MES d.o.o. Zenica 1.12.2014. 20.750,00 Službeni glasnik BiH 98/14
Zavod za javno zdravstvo TK Nabavka laboratorijskog autoklava Otvoreni MES d.o.o. Zenica 18.2.2015. 17.400,00 SG 24/15
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 14 - Gotove mikobiološke podloge Otvoreni MES d.o.o. Zenica 16.3.2015. 1.657,20 SG 28/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Uređaj za sterilizaciju infektivnog medicinskog otpada Otvoreni MES d.o.o. Zenica 9.4.2015. 96.900,00 SG 39/15
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 1 - Oprema za sterilizaciju i drobljenje infektivnog otpada Otvoreni MES d.o.o. Zenica 18.6.2015. 170.350,00 SG 53/15
Dom zdravlja Srebrenik Lot 11 - Nabavka vakueta za biohemijski laboratorij Otvoreni MES d.o.o. Zenica 25.8.2015. 15.114,00 SG 72/15