ENERGOINVEST d.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Memorijalni centar Srebrenica - Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine Ugovor za izradu idejne i izvedbene projektne dokumentacije svih faza za izgradnju II faze Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari Otvoreni ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 6.1.2011. 179.705,00 Službeni glasnik BiH 3/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo SDH mreža za srednjenaponske objekteJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 25.2.2010. 106.982,44 Službeni glasnik BiH 18/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka EPG za uslugu Moja TV Otvoreni ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 24.3.2011. 19.500,00 Službeni glasnik BiH 27/11
Direkcija za izgradnju kulturno sportskog centra u Mostaru Izrada Glavnog projekta nadzemnog dijela dvorane Kulturno sportskog centra Mostar na osnovu prethodno usvojenog i razrađenog Idejnog projekta građevine Otvoreni ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 5.4.2011. 221.130,00 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 1: Usluge nostrifikacije dokumentacije Idejnog projekta bloka 7 u TE Tuzla Pregovarački ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 18.5.2011. 34.000,00 Službeni glasnik BiH 44/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 2: Usluge nostrifikacije dokumentacije Idejnog projekta bloka 8 u TE Tuzla Pregovarački ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 18.5.2011. 34.000,00 Službeni glasnik BiH 44/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izrada studije hidroenergetskog iskorištenja rijeke Bioštice u općini Olovo sa idejnim rješenjem hidroelektrana Otvoreni ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 27.7.2011. 115.700,00 Službeni glasnik BiH 66/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka rezervnih modula za SDH opremu Surpass hiT 7070 Otvoreni ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 22.9.2011. 46.252,04 Službeni glasnik BiH 80/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Izrada geotehničkog projekta u okviru misije G1 za DV 2x110 kV za TS Tuzla 3 (Slavinovići) sa priključkom na postojeći DV110 kV Tuzla Centar - Lopare Pregovarački ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 16.12.2011. 7.450,00 Službeni glasnik BiH 3/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2: Čelične prirubnice Otvoreni ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 7.2.2012. 47.800,10 Službeni glasnik BiH 15/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 45: Ventili za paru prirubnički, navojni, nepovratni i prirubnice sa krajem za navarivanje Otvoreni ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 4.4.2012. 85.348,22 Službeni glasnik BiH 40/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 46: Nepovratni ventili za vodu Otvoreni ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 4.4.2012. 10.463,62 Službeni glasnik BiH 40/12
Opština Centar Sarajevo Lot 2: Vršenje nadzora nad izvođenjem radova Otvoreni ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 17.5.2012. 35.000,00 Službeni glasnik BiH 47/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Izgradnja svjetlovodnog kabelskog pravca na relaciji: Zelena Meraja-FTV Dom Sarajevo Pregovarački ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 11.7.2012. 54.228,00 Službeni glasnik BiH 62/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Potrebno je izvršiti reviziju projekta Ograničeni ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 23.7.2012. 9.856,00 Službeni glasnik BiH 64/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Izrada geotehničkog projekta u okviru misije G1 za DV 110 kV Tuzla Centar - Požarnica (dio trase između stubnih mjesta SM4 i SM7) Pregovarački ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 30.8.2012. 7.650,00 Službeni glasnik BiH 72/12
Agencija za vodno područje rijeke Save Idejni projekat uređenja korita rijeke Spreče od Gračanice do Lukavca Otvoreni ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 5.12.2012. 49.890,00 Službeni glasnik BiH 105/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Izrada Elaborata o koliziji DV 110 kV TS Bijeljina 1 - TS Janja sa stambeno poslovnim objektom u rasponu SM12 - SM13 Pregovarački ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 31.1.2013. 7.200,00 Službeni glasnik BiH 12/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Oprema za noćno obilježavanje dalekovodnih stupova Otvoreni ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 13.5.2013. 43.010,00 Službeni glasnik BiH 40/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Bežični Triple Play za Brčko Otvoreni ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 23.2.2013. 1.198.365,00 Službeni glasnik BiH 64/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka drobilice šljake za blok 4 za TE Tuzla u Tuzli Otvoreni ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 6.9.2013. 280.039,00 Službeni glasnik BiH 75/13
Opština Kakanj Pružanje usluga izrade revizije projektno-tehničke dokumentacije za proširenje sistema daljinskog grijanja na području opštine Kakanj Otvoreni ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 13.9.2013. 10.458,00 Službeni glasnik BiH 79/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Izrada projekta grijanja GPO blokova 5 i 6 (turbinska sala) u Podružnici Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 14.11.2013. 22.325,00 Službeni glasnik BiH 93/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Pripremna geotehnička studija (misija G1) u fazi Izrade Idejnog projekta Proširenje i uređenje deponije šljake i pepela Pregovarački ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 26.11.2013. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 95/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Izrada Idejnog projekta Proširenje i uređenje deponije šljake i pepela u Podružnici TE Kakanj Pregovarački ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 25.12.2013. 19.227,00 Službeni glasnik BiH 2/14

ENERGOINVEST d.d. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Nabavka prototip servisa Otvoreni ENERGOINVEST d.d., BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo, Sarajevo 21.6.2011. 29.847,00 Službeni glasnik BiH 53/11
Centralna izborna komisija BiH Nabavka aplikativnog softvera-nadogradnja postojećeg aplikativnog softvera i izrada novih modula Otvoreni ENERGOINVEST d.d., Lanako d.o.o. Sarajevo, Banja Luka 24.4.2012. 137.750,00 Službeni glasnik BiH 36/12
Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK Lot 1: Izrada projektno-tehničke dokumentacije Otvoreni ENERGOINVEST d.d., IBIS, IPSA Institut d.o.o. Sarajevo, TKM KRIVAJA, FORMA Sarajevo, Zavidovići, Zenica 18.7.2011. Službeni glasnik BiH 24/13
Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK Lot 2: Vršenje stručno-tehničkog nadzora na izgradnji i/ili rekonstrukciji vodnih objekata Otvoreni ENERGOINVEST d.d., IBIS, PERSPEKTIVA, STIL-PROJEKT, TADIĆ, TKM Krivaja, URBIS-centar, URBS-PROJEKT Sarajevo, Zavidovići, Zenica, Žepče, Banja Luka, Vitez 18.7.2011. Službeni glasnik BiH 24/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Oprema za press centar, multimedijalnu salu i TV display Otvoreni ENERGOINVEST d.d., NESECO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.7.2014. 371.300,00 Službeni glasnik BiH 52/14