Stara Gora a.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Sječa, izrada i privlačenje ŠDS četinara u odjelu 46 PJ Ratak Devetak Otvoreni Stara Gora a.d. Rogatica 9.12.2010. Službeni glasnik BiH 3/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Šumsko-uzgojni radovi Otvoreni Stara Gora a.d. Rogatica 10.1.2011. 258.544,00 Službeni glasnik BiH 11/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Sječa, izrada i privlačenje šumskih drvnih sortimenata Otvoreni Stara Gora a.d. Rogatica 10.1.2011. 4.725.541,40 Službeni glasnik BiH 11/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Popravka šumskih kamionskih puteva: 30 km Otvoreni Stara Gora a.d. Rogatica 10.1.2011. 150.000,00 Službeni glasnik BiH 11/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Prevoz radnika na posao i sa posla: 45 radnika Otvoreni Stara Gora a.d. Rogatica 10.1.2011. 45.000,00 Službeni glasnik BiH 11/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Slaganje šumskih drvnih sortimenata dizalicom: 25.000 m3 Otvoreni Stara Gora a.d. Rogatica 10.1.2011. 70.000,00 Službeni glasnik BiH 11/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Rad pratioca motoriste uz dizalicu za utovar šumskih drvnih sortimenata: 60.000 m3. Otvoreni Stara Gora a.d. Rogatica 10.1.2011. 81.000,00 Službeni glasnik BiH 11/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Sječa, izrada i privljačenje šds od panja do kamionskog puta u odjelo 102 i odjel 103 PJ Ratak - Devetak Otvoreni Stara Gora a.d. Rogatica 29.7.2011. Službeni glasnik BiH 68/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Izvođenje šumsko-uzgojnih radova na području Š.G. Sjemeć Rogatica Otvoreni Stara Gora a.d. Rogatica 3.1.2012. 229.160,00 Službeni glasnik BiH 9/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Sječa, izrada i privlačenje šumskih drvnih sertimenata od panja do kamionskog puta u odjelima: 36,43,49,50,51,62,64 P.J. Ratak-Devetak; 101,136,146,147,154,155,156 P.J.Sjemeć; 37 P.J. Donja Prača Otvoreni Stara Gora a.d. Rogatica 3.1.2012. 1.439.639,91 Službeni glasnik BiH 9/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Popravka šumskih kamionskih puteva prema predmjeru i predračunu Otvoreni Stara Gora a.d. Rogatica 3.1.2012. 150.000,00 Službeni glasnik BiH 9/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Čišćenje snijega na šumskim kamionskim putevima će se obavljati po predmjeru i predračunu radova Otvoreni Stara Gora a.d. Rogatica 3.1.2012. 610,00 Službeni glasnik BiH 9/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Usluge prevoza radnika na posao i sa posla Otvoreni Stara Gora a.d. Rogatica 3.1.2012. 45.000,00 Službeni glasnik BiH 9/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Usluge na slaganju ŠDS dizalicom u 2012. godini Otvoreni Stara Gora a.d. Rogatica 3.1.2012. 84.000,00 Službeni glasnik BiH 9/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Usluge pratioca (motoriste) uz dizalicu za utovar ŠDS Otvoreni Stara Gora a.d. Rogatica 3.1.2012. 81.000,00 Službeni glasnik BiH 9/12