DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za vodno područje rijeke Save Vršenje radova odbrane od poplava na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Srednje Posavine za 2011. godinu Otvoreni DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac Lukavac 23.12.2010. 470.367,04 Službeni glasnik BiH 3/11
Opština Lukavac Izgradnja kolektora za odvodnju površinskih voda u Lukavcu Otvoreni DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac Lukavac 23.2.2012. 91.005,20 Službeni glasnik BiH 17/12
Agencija za vodno područje rijeke Save Uređenje korita rijeke Spreče, Opština Lukavac, dionica nizvodno od stacionaže 2+119,28 Pregovarački DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac Lukavac 25.6.2012. 254.070,68 Službeni glasnik BiH 58/12
Opština Lukavac Izgradnja glavnog kolektora za odvodnju površinskih i fekalnih voda Petrak-Bistaračka ulica Otvoreni DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac Lukavac 8.8.2012. 414.549,04 Službeni glasnik BiH 62/12
Agencija za vodno područje rijeke Save Radovi na sanaciji CS Tolisa Otvoreni DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac Lukavac 3.8.2012. 982.856,44 Službeni glasnik BiH 64/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3: Rovokopač produžene katarke (min. 14m) Vk = 1,0 - 1,5 m3 , 1 kom Otvoreni DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac Lukavac 12.11.2012. 110.000,00 Službeni glasnik BiH 94/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 4: Rovokopač Vk = 1,0 - 1,5 m3 , 1 kom Otvoreni DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac Lukavac 12.11.2012. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 94/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 3: Rovokopač Vk=2-2,5 m?, Nk 200 kW Otvoreni DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac Lukavac 13.5.2013. 89.400,00 Službeni glasnik BiH 40/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Angažovanje opreme-Rovokopač dugog krana Vk = 1,0 - 1,5 m3 450 sati Pregovarački DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac Lukavac 19.12.2013. 67.500,00 Službeni glasnik BiH 103/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Angažovanje opreme-Rovokopač Vk = 1,5 - 2,0 m3 450 sati Pregovarački DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac Lukavac 19.12.2013. 60.750,00 Službeni glasnik BiH 103/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 4: Usluge rada kamiona 15 - 20 t (12 - 16 m3) (kom. 2), 350 sati (za Pogon Rekultivacijia) Otvoreni DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac Lukavac 5.3.2014. 16.800,00 Službeni glasnik BiH 20/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 5: Usluge rada buldozera snage Nk 120-150 kW, 300 sati Otvoreni DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac Lukavac 3.3.2014. 43.500,00 Službeni glasnik BiH 20/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Buldozer snage N230kW, kom 1 (390 sati) za rudnik Šikulje Pregovarački DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac Lukavac 23.4.2014. 46.410,00 Službeni glasnik BiH 34/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Angažovanje opreme trećih lica - Iznajmljivanje buldožera 230kW (kom 1) (400 sati) Pregovarački DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac Lukavac 31.5.2014. 47.600,00 Službeni glasnik BiH 45/14
Agencija za vodno područje rijeke Save Vršenje radova odbrane od poplava na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Srednje Posavine Otvoreni DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac Lukavac 31.12.2013. 1.500.000,00 Službeni glasnik BiH 45/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Iznajmljivanje rudarske mehanizacije sa rukovaocem na PK Šikulje - Rovokopač zapremine kašike Vk 1,8 m3 ili Vk 1.800 litara (kom. 2) (1.428 sati) Pregovarački DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac Lukavac 1.9.2014. 106.957,20 Službeni glasnik BiH 71/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2: Iznajmljivanje rudarske mehanizacije sa rukovaocem na PK Šikulje - Kamion zapremine sanduka Vs 15 m3 (kom. 9) (5.400 sati) Pregovarački DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac Lukavac 1.9.2014. 202.500,00 Službeni glasnik BiH 71/14
Agencija za vodno područje rijeke Save Uređenje korita rijeke Spreče, općina Lukavac Otvoreni DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac Lukavac 25.9.2014. 253.029,74 Službeni glasnik BiH 94/14
Opština Lukavac Sanacija oštećenja obale rijeke Turije u svrhu zaštite izvorišta u MZ Turija, bunar BT Otvoreni DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac Lukavac 15.10.2015. 75.919,46 SG 84/15
Opština Lukavac Sanacija šteta od poplava na lokalitetu starog korita rijeke Spreče-čišćenje korita rijeke Otvoreni DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac Lukavac 21.10.2015. 18.915,00 SG 85/15