A3 d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 3: Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju telekomunikacijskih objekata na području USK i zapadni dio Republike Srpske Otvoreni A3 d.o.o. Široki Brijeg 7.11.2011. 27.060,00 Službeni glasnik BiH 92/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 5: Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju telekomunikacijskih objekata na području Istočnog dijela R. Srpske Otvoreni A3 d.o.o. Široki Brijeg 7.11.2011. 27.060,00 Službeni glasnik BiH 92/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukture telekomunikacijskih objekata na području ZHŽ, HNŽ Otvoreni A3 d.o.o. Široki Brijeg 30.7.2012. 49.445, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Izvođenje dodatnih radova na izgradnji inspekcijskog graničnog prelaza Bijača Pregovarački A3 d.o.o. Široki Brijeg 12.6.2013. 1.743.181,62 Službeni glasnik BiH 103/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukture telekomunikacijskih objekata na području ZHŽ, HNŽ i KS Otvoreni A3 d.o.o. Široki Brijeg 27.3.2014. 55.000,00 Službeni glasnik BiH 28/14

A3 d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Izvođenje građevinskih, zanatskih i instalaterskih radova na izgradnji objekta GP Bijača Otvoreni A3 d.o.o. , PUTOVI d.o.o. Grude Široki Brijeg, Grude 21.3.2013. 3.625.072,05 Službeni glasnik BiH 24/13