PHARMA-MAAC d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Fond zdravstvenog osiguranja RS Nabavka citostatika Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 4.1.2011. 37.802,40 Službeni glasnik BiH 5/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Ugovor o nabavci citostatika Citarabin (inj. 100 mg. i 1000 mg.) Pregovarački PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 15.3.2011. 41.431,00 Službeni glasnik BiH 22/11
Vlada Brčko distrikta Lot 27: Nabavka sanitetskog materijala za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 15.3.2011. 21,06 Službeni glasnik BiH 25/11
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 5: Nabavka specifičnih lijekova Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 7.3.2011. 58.687,20 Službeni glasnik BiH 27/11
Fond zdravstvenog osiguranja RS Nabavka citostatika za 2011. i 2012. godinu Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 7.4.2011. 1.370.472,48 Službeni glasnik BiH 29/11
Vlada Brčko distrikta Lot 79: Nabavka lijekova za potrebe Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 20.4.2011. 3.095,82 Službeni glasnik BiH 42/11
Vlada Brčko distrikta Lot 2: Nabavka lijekova: faktora koagulacije i citostatika za potrebe Pododjeljenja za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 19.5.2011. 50.343,00 Službeni glasnik BiH 51/11
Vlada Brčko distrikta Lot 4: Nabavka lijekova: faktora koagulacije i citostatika za potrebe Pododjeljenja za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 19.5.2011. 65.215,80 Službeni glasnik BiH 51/11
JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo Lot 2: Kontinuirano snabdijevanje testovima za brzo otkrivanje droge Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 4.7.2011. 74.982,38 Službeni glasnik BiH 55/11
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Vakcina protiv gripa za sezonu 2011/2012 - 3000 doza Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 26.10.2011. 26.040,00 Službeni glasnik BiH 92/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 56: Imunoglobulin humani i/v 10 gr. Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 13.12.2011. 57.697,00 Službeni glasnik BiH 3/12
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 1: Antitetanusni resum 250 i.j./ml u špricu/bočici/ampuli, monodozni Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 1.2.2012. 52.410,26 Službeni glasnik BiH 17/12
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 6: Hepatitis B vakcina za djecu u šprici/bočici/ampuli, monodozna Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 1.2.2012. 43.846,15 Službeni glasnik BiH 17/12
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 8: Di Te pro adultis (30 i.j + 40 i.j.) u špricu/bočici/ampuli, multidoznaAna Te (40 i.j.) u špricu/bočici/ampuli, monodozna BCG vakcina u bočici sa ampulom rastvarača, multidozna sa 20.000 komada šprica za BCG vakcinuDi Te vakcina (30 i.j + 40 i.j.) u špricu/bočici/ampuli, multidozna Di Te Per(30 i.j+40 i.j.+4 i.j.) u špricu/bočici/ampuli,multidozna Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 1.2.2012. 225.982,91 Službeni glasnik BiH 17/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 55: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 16.01.2012. 325.447,20 Službeni glasnik BiH 21/12
Brčko Distrikt BiH Lot 20: Glukotrend trake za aparat Wellion CALLA 50 kom. Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 17.5.2012. 2.735,04 Službeni glasnik BiH 47/12
Brčko Distrikt BiH LOT 77: Humani tetanus imunoglobulin amp Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 1.860,00 Službeni glasnik BiH 50/12
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Nabavka vakcina protiv virusa gripe za sezone 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015 sa sojevima virusa za svaku sezonu Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 28.6.2012. 263.076,92 Službeni glasnik BiH 54/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2: Hep B Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 3.7.2012. 242.460,00 Službeni glasnik BiH 56/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 3: Antirabično monodozno cjepivo Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 3.7.2012. 102.500,00 Službeni glasnik BiH 56/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 5: BCG (cjepivo protiv tuberkuloze) Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 3.7.2012. 266.000,00 Službeni glasnik BiH 56/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 6: DT - difterija, tetanus- pro adultis Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 3.7.2012. 29.400,00 Službeni glasnik BiH 56/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 7: DT- difterija, tetanus-pediatric Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 3.7.2012. 10.860,00 Službeni glasnik BiH 56/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 9: MRP (monodozno cjepivo protiv morbila, rubeole i parotitisa) Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 3.7.2012. 336.358,97 Službeni glasnik BiH 56/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1: 0DTaP + IPV- difterija, tetanus, acelularni pertusis+ inaktivni polio Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo 3.7.2012. 679.128,20 Službeni glasnik BiH 56/12

PHARMA-MAAC d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka lijekova za liječenje sistemskih infekcija sistemski antiinfektivi iz Grupe J po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika KCUS-a Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o., Hercegovinalijek Sarajevo, Mostar 12.12.2011. Službeni glasnik BiH 1/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku Medicinskih sredstava X/2011 - Test trakice za potrebe svih klinika KCUS-a Otvoreni PHARMA-MAAC d.o.o., AB Medic Sarajevo 10.1.2012. Službeni glasnik BiH 7/12