Bosnet Group d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Centar Sarajevo Lot 1: Papir Otvoreni Bosnet Group d.o.o. Hadžići 11.1.2011. 32.456,40 Službeni glasnik BiH 5/11
JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo Lot 7: Štamparske usluge Otvoreni Bosnet Group d.o.o. Hadžići 13.7.2011. 14.496,30 Službeni glasnik BiH 59/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 6: RAM memorija za IBM servere Otvoreni Bosnet Group d.o.o. Hadžići 15.5.2012. 1.601,60 Službeni glasnik BiH 52/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 7: Eksterni diskovi Otvoreni Bosnet Group d.o.o. Hadžići 8.5.2012. 1.924,00 Službeni glasnik BiH 52/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 21: LCD monitor, tastatura,miš, zvučnici,USB stic Otvoreni Bosnet Group d.o.o. Hadžići 10.1.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Nabavka hrane za službene pse Otvoreni Bosnet Group d.o.o. Hadžići 26.2.2014. 24.957,26 Službeni glasnik BiH 26/14
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka stočne hrane Otvoreni Bosnet Group d.o.o. Hadžići 21.5.2014. 90.408,00 Službeni glasnik BiH 45/14
Opština Novi Grad Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe opštine Novi Grad Sarajevo Otvoreni Bosnet Group d.o.o. Hadžići 8.7.2014. 102.612,90 Službeni glasnik BiH 56/14