Meridijana d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 1: Nabavka drvenih inpregrisanih stubova Otvoreni Meridijana d.o.o. Bijeljina 14.12.2010. 117.012,50 Službeni glasnik BiH 5/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 2: Jelovi impregnisani stubovi Otvoreni Meridijana d.o.o. Bijeljina 29.7.2011. 451.526,40 Službeni glasnik BiH 65/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 1: Nabavka drvenih stubova Otvoreni Meridijana d.o.o. Bijeljina 14.4.2011. 53.730,00 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Nabavka drvenih inpregrisanih stubova Otvoreni Meridijana d.o.o. Bijeljina 22.9.2011. 250.100,00 Službeni glasnik BiH 80/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Nabavka drvenih stubova Otvoreni Meridijana d.o.o. Bijeljina 22.10.2012. 42.000,00 Službeni glasnik BiH 87/12
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Drveni stupovi Otvoreni Meridijana d.o.o. Bijeljina 7.11.2012. 544.458,00 Službeni glasnik BiH 92/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 1: Nabavka drvenih inpregrisanih stubova Otvoreni Meridijana d.o.o. Bijeljina 27.12.2012. 241.100,00 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabava drvenih stupova Otvoreni Meridijana d.o.o. Bijeljina 14.10.2013. 451.022,80 Službeni glasnik BiH 83/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 2: Nabavka drvenih stubova Otvoreni Meridijana d.o.o. Bijeljina 23.10.2013. 43.800,00 Službeni glasnik BiH 87/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Nabavka dodatnih količina drvenih inpregnisanih stubova Pregovarački Meridijana d.o.o. Bijeljina 22.10.2013. 47.060,00 Službeni glasnik BiH 87/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 1: Drveni inpregnisani stubovi Otvoreni Meridijana d.o.o. Bijeljina 27.10.2014. 121.900,00 Službeni glasnik BiH 91/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 1- Nabavka drvenih stubova Otvoreni Meridijana d.o.o. Bijeljina 17.12.2014. 42.750,00 SG 01/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Nabavka drvenih stubova Otvoreni Meridijana d.o.o. Bijeljina 22.7.2015. 103.350,00 SG 63/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Nabavka drvenih impregnisanih stubova Otvoreni Meridijana d.o.o. Bijeljina 15.9.2015. 599.980,00 SG 77/15
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Drveni stupovi Otvoreni Meridijana d.o.o. Bijeljina 9.12.2015. 371.993,40 SG 99/15