Pruga d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka mjerne drive-test (SWHW) za outdoor/indoor mjerenja radio parametara, testiranje funkcionalnosti i optimizacija performansi mobilnih GSM/GPRS/EDGE 900/1800 i UMTS (WCDMA)/HSxPA) 900/2100 radio-mrežu Otvoreni Pruga d.o.o. Hrvatska 8.2.2012. 358.156,00 Službeni glasnik BiH 36/12
BH Telecom d.d. Sarajevo LOT 1: Nabavka prenosnog RF analizatora Otvoreni Pruga d.o.o. Hrvatska 24.11.2014. 44.007,31 Službeni glasnik BiH 98/14
BH Telecom d.d. Sarajevo LOT 2: Nabavka prenosnog analizator kablova/antena Otvoreni Pruga d.o.o. Hrvatska 24.11.2014. 12.579,67 Službeni glasnik BiH 98/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka handy drive/walk test mjerne opreme Otvoreni Pruga d.o.o. Hrvatska 9.4.2015. 82.144,86 SG 37/15