Vildan Tours d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Vanlinijski prevoz radnika Elektroprenos-a BiH Operativno područje Sarajevo u radne dane na relaciji Vijećnica-Blažuj; Blažuj-Vijećnica Otvoreni Vildan Tours d.o.o. Vogošća 24.4.2012. 95.520,00 Službeni glasnik BiH 36/12